Kinderen - Zorgeenheid Ontwikkelingsstoornissen

ZNA UKJA

Doelgroep

De afdeling Kinderen van ZNA Universitaire Kinder-en Jeugdpsychiatrie Antwerpen bestaat uit drie zorgeenheden die zorg bieden aan kinderen van 6 tot en met 11 jaar.
Zorgeenheid 2 heeft als doelgroep kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrumstoornis (ASS), ADHD, tics en leerstoornissen.
Zorgeenheid 3 behandelt kinderen met “internaliserende stoornissen” die tot uiting komen in emotionele moeilijkheden zoals angst, dwangsymptomen of depressie.

Doel en werking

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en emotionele stoornissen kunnen in Hoge Beuken terecht voor diagnostisch onderzoek en behandeling. UKJA Hoge Beuken heeft een ambulant aanbod waarbij hulp gegeven wordt aan kinderen met complexe problemen. Voor minder complexe stoornissen is er een intensieve samenwerking met het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg van de provincie Antwerpen. Na een diagnostisch onderzoek in UKJA kan de ambulante behandeling dan overgenomen worden in een ander centrum. Bij ernstige problemen  is er soms een dagbehandelingsopname of residentiële opname nodig. Hoge Beuken heeft één dagbehandelingsgroep waar kinderen met verschillende problemen overdag kunnen verblijven. Elke zorgeenheid heeft één residentiële leefgroep waar kinderen gedurende een bepaalde tijd op internaat kunnen komen voor een intensieve behandeling.

Multidisciplinair team

De verschillende teamleden hebben elk hun  specifieke opleiding, interesses en deskundigheid. Het team bestaat uit een kinderpsychiater, kinderpsychologen, logopedisten en een ergotherapeut.  Zo nodig kunnen we een beroep doen op een psychomotorische therapeut. Voor kinderen die opgenomen worden,  speelt de groepsleiding een essentiële rol in het creëren van een “therapeutisch klimaat”, een leefomgeving waarin het kind kan ontwikkelen en waarin de ouders gesteund worden in het opvoedingsproces. Opgenomen kinderen krijgen onderwijs op maat in de ziekenhuisschool.  

We zoeken samen met de ouders naar manieren om met de moeilijkheden van hun kind om te gaan.  Het team stelt onder leiding van de kinderpsychiater een diagnose en bepaalt welke behandeling geschikt is om de problemen op te lossen. Een behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld individuele spel- of gedragstherapie, contexttherapie, logopedische of psychomotorische behandeling, leerremediëring, medicatie of een combinatie hiervan.

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Hoge Beuken
Afdeling Kinderen
Commandant Weynsstraat 165, 2660 Hoboken
Tel.: 03 740 54 60
E-mail: [email protected]

Kinder- en jeugdpsychiater : dr. Krystle Gaul

Laatste update op: 09-05-2023