Onze visie

ZNA UKJA

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen gaat in haar werking en organisatie uit van de filosofie en visie over de ontwikkeling van systemen van geïntegreerde, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar met een kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek en hun context uit de provincie Antwerpen.

Deze zorg wordt geboden binnen gespecialiseerde zorgeenheden op derdelijnsniveau.

Hierin staan vier essentiële waarden centraal:  

 1. Gericht op het kind met de focus op het gezin;
 2. In de directe sociale omgeving;
 3. Met respect voor iedereen zonder discriminatie van welke aard ook.
 4. Empowerment: Het krachtgericht werken is gericht op naadloze trajecten en het inzetten van de aanwezige krachten van minderjarigen en hun context.

Afgeleid hiervan zijn volgende principes:

 • Elk kind heeft toegang tot de brede waaier van somatische, emotionele, sociale en pedagogische zorg. De toegang is onafhankelijk van ras, religie, etniciteit, geslacht of handicap. Respect, implementatie en verdediging van de Rechten van kinderen en jongeren staan voorop;
 • Het uitgangspunt voor zorg is het geïndividualiseerd zorgplan;
 • Gebruik van psychosociale en/of biologische interventies waarvan de werkzaamheid is aangetoond (evidence based) of die wetenschappelijk onderbouwd zijn;
 • Ouders en gezin zijn volwaardige partners;
 • Vroege identificatie, preventie en interventie;
 • Case management is essentieel binnen geïntegreerde zorg;
 • Indien een andere omgeving nodig is, wordt voorkeur gegeven aan de minst restrictieve omgeving, zo dicht mogelijk bij de eigen omgeving van het kind, de jongere, het gezin;
 • Zorg delen door gefundeerde samenwerkingsrelaties aan te gaan;
 • Een soepele overgang naar de sectoren binnen Integrale Jeugdhulp en het zorgsysteem voor volwassenen…

In de residentiële werking vertalen deze waarden zich in de volgende pedagogische principes:

 • de focus ligt op het positieve (wat lukt wel voor deze jongere of dit kind)
 • er zijn duidelijke afspraken op de leefgroep die worden gecommuniceerd naar de kinderen/jongeren en hun ouders, hierbij ligt de nadruk op het gewenste gedrag
 • er is een stappenplan dat aan kinderen/jongeren en hun ouders duidelijk maakt hoe er met ongewenst of gevaarlijk gedrag wordt omgegaan

Aangezien ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen als ziekenhuisonderdeel behoort tot het maatschappelijk systeem van gezondheidszorg, is haar kernopdracht de opsporing, diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek. Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de maatschappelijke noden. Hiervan is afgeleid dat de verantwoordelijkheid voor het zorgaanbod berust bij de kinder- en jeugdpsychiatrische discipline die in de uitvoering ervan interdisciplinair samenwerkt met de andere betrokken professionals en leidinggevende(n).

Laatste update op: 18-08-2021