Klinische studies cardiologie

Klinisch onderzoek is wetenschappelijk verantwoord en ethisch aanvaardbaar onderzoek met mensen en wordt geleid door onderzoekers om de kennis van een ziekte of haar behandeling te verbeteren.
Een klinische studie evalueert de werkzaamheid en veiligheid van één of meerdere geneeskundige producten met als uiteindelijke doel een betere behandeling van een specifieke ziekte en een verbetering van de levenskwaliteit. 
De deelname aan klinische studies toonde aan dat zelfs placebo’s betere resultaten oplevert dan de standaardpraktijk. Dit is te wijten aan de gestandaardiseerde manier waarop de patiënten in een klinische studie worden opgevolgd en gecontroleerd.

Contact: [email protected]

Momenteel rekruteren we voor verscheidene studies actief patiënten met​

Laatste update op: 25-06-2019