Kunst in ZNA

Enkele jaren geleden werd bij de collega’s gepeild naar de interesse voor ‘kunst in ZNA’. Uit de studie bleek dat het draagvlak voor de integratie van kunst binnen onze zorgomgeving groot is.

De Kunstraad -  die bestaat uit CEO Wouter De Ploey, dr. Guy Hendrickx, dr. Heidi Hoeben en dr. Dominique Verhulst – gaf daarom de opdracht tot de lancering van een ZNA-breed Kunstenplatform.

Het doel van het Kunstenplatform is kunst integreren in alle ZNA-ziekenhuizen en zo het welzijn van patiënten, bezoekers, artsen, zorgpersoneel en andere medewerkers bevorderen.

De curator

Dat Kunstenplatform wordt gecoacht door Beatrijs Eemans. Zij is curator heeft doorheen de jaren heel wat ervaring in die functie opgebouwd.

Haar taken:

  • Ze verzamelt en coördineert alle initiatieven rond kunst binnen ZNA en plaatst ze in een activiteitenkalender.
  • Ze is het aanspreekpunt voor de creatieve ideeën van de ZNA-medewerkers..

Beatrijs bedacht ook samen met kunstenaar Tom Vandeweghe de ZNA-Cart 

De ZNA CArt

De ZNA Cart is een mobiel kunstenplatform waarmee ZNA-medewerkers creatieve initiatieven op hun afdeling kunnen introduceren:

 

 

Waarvoor kan de ZNA Cart zoal gebruikt worden?

  • Als tentoonstellingsruimte, bijvoorbeeld voor werken die patiënten gemaakt hebben
  • Als geluids-of muziekinstallatie.
  • Als presentatieruimte
Laatste update op: 14-07-2021