De listeriabacterie: hoe krijg je ze en wat kan je eraan doen?

De listeriabacterie is een bacterie die we eigenlijk overal kunnen aantreffen: zowel in de grond, bij dieren of planten. Er zijn zelfs mensen die soms listeria in hun darm hebben.  

Wat veroorzaakt de listeriabacterie?

We zien in de medische wereld vaak twee problemen. Het eerste probleem is een gastro-entiritis, wat we ook een maag-darmontsteking noemen en die kan soms zeer mild verlopen, maar veel ernstiger is ofwel de bacterie in de bloedbaan of een hersenvliesontsteking of een ontsteking van de hersenen zelf.

Vermenigvuldigt de listeriabacterie zich beter bij warm weer?

Nee eigenlijk integendeel. Het is wel zo dat deze bacterie zich zeer goed voelt bij temperaturentussen de 4 en de 10 graden bijvoorbeeld. Ze kunnen heel goed tegen de koude. Wat we ertegen kunnen tegen doen is wanneer we geconfronteerd worden met bijvoorbeeld diepvriesgroenten, dat we die voldoende verhitten.
Dus boven de 70 graden, dan wordt de bacterie gedood.

Wie is vatbaar voor besmetting?

Oudere mensen, mensen die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen, immuun-gecompromitteerde mensen, mensen die medicatie krijgen na een orgaantransplantatie bijvoorbeeld. Ook kinderen. Maar een bijzondere groep zijn zwangere vrouwen, want zij kunnen geconfronteerd worden met vroeggeboorte, met een miskraam en ook met een kind dat ziek is.

Tips om besmetting te voorkomen

Ten eerste - en daar begin ik altijd mee - zorg voor een goede handhygiëne als je begint aan het bereiden van de voeding, maar ook erna. Ook het oppervlak waarop je voedsel bereidt moet goed gereinigd worden, ook het gerei dat je gebruikt moet je goed reinigen. De ijskast moet goed afgesteld zijn. Controleer of ze tussen de 0 en de 4 graden koud is.
Eet voedingswaren die je koopt tijdig op.
Er zijn natuurlijk een aantal voedingswaren die gemakkelijker besmet zijn dan andere: gerookte vissoorten, ongepasteuriseerde melk of andere zuivelproducten. Paté en dergelijke zijn ook nogal gevoelig voor de listeriabacterie.

Laatste update op: 10-08-2021