Wat als je zwangerschap anders verloopt?

Soms verloopt je zwangerschap niet zoals verwacht en heb je extra zorg nodig. Mogelijke oorzaken voor hoogtechnologische zorg zijn:

  • je hebt een te hoge bloeddruk
  • je baby groeit onvoldoende
  • uit bloedonderzoek blijkt dat je bloedsuiker te hoog is
  • je baby ligt in stuit aan het einde van je zwangerschap
  • je verliest te vroeg vruchtwater of hebt te vroeg weeën

Het team van de Maternal Intensive Care (MIC) is gespecialiseerd in hoogrisico zwangerschappen. MIC is een intensieve zorg-unit waarbij we je multi-disciplinair de beste zorgen toedienen. In een wekelijks overleg met de kinderartsen bespreekt het MIC-team de toestand van je baby. MIC staat ook in nauwe verbinding met NIC (Neonatale Intensive Care) zodat zowel moeder als kind continue bewaking en speciale zorg kunnen krijgen.

Contact: 03 280 33 70

 

Laatste update op: 12-08-2021