Soorten bevallingen

Een normale bevalling

Bij een natuurlijk bevalling beginnen je weeën spontaan en komt je baby zonder medisch ingrijpen ter wereld. Zodra je volledige ontsluiting en persdrang hebt, zal de vroedvrouw je gynaecoloog verwittigen en je indien nodig naar de verloskamer verhuizen. Nadat de placenta is geboren en een eventueel knipje of scheurtje door de arts gehecht is, zal de vroedvrouw jou terug naar je arbeidskamer brengen.  Daar blijf je nog enkele uurtjes ter observatie om te zien hoe jij en je baby het stellen.  Tijdens deze periode zullen we de baby wegen, meten en verdere eerste zorgen toedienen. Na de observatieperiode verhuis je naar materniteit, waar je je bezoek kan ontvangen.

Meestal blijf je bij een normale bevalling een drietal dagen onze afdeling (de dag van de bevalling niet meegerekend). Keer je graag sneller terug naar huis, dan kan je dit steeds bespreken met je verloskundige.

Onderwaterbevalling

De laatste jaren worden heel wat baby’s onder water geboren.  Onderwatergeboortes blijken een comfortabele manier om een kind op de wereld te zetten. De reis van het warme vruchtwater in de baarmoeder naar het  warme badwater pakt zachter en minder stresserend uit voor de pasgeborene. Wil je graag onder water bevallen? Dan zijn er een aantal voorwaarden, voor- en nadelen die je zeker vooraf met je gynaecoloog moet aftoetsen.

In alle ZNA- materniteiten staan grote en comfortabele verlosbaden te beschikking voor wie graag onder water wil bevallen. Wie toch liever buiten het bad bevalt, kan het bad nog steeds gebruiken om voor de bevalling de weeën onder water op te vangen.

Een keizersnede

Als spontaan bevallen gevaarlijk wordt voor jezelf of voor je baby  gaan wij over tot een keizersnede (geen vordering van de ontsluiting, slechte harttonen van de baby, …). Dit is een veilige ingreep die in het operatiekwartier gebeurt en waarbij je baby via de buikwand ter wereld komt. Wanneer de operatie onder epidurale verdoving kan plaatsvinden, kan je partner aanwezig zijn bij de geboorte. Als je een algemene verdoving krijgt, kan dat niet. De vroedvrouw vangt je partner dan op na de geboorte van de baby en begeleidt hen naar de verloskamer.

Een geplande keizersnede

Soms is vooraf al duidelijk dat je baby via een keizersnede geboren zal worden. In dat geval kunnen we je keizersnede plannen. Dan word je ’s morgens vroeg opgenomen op de kraamafdeling en verhuis je van daar uit naar het operatiekwartier. Een geplande keizersnede gebeurt meestal onder epidurale verdoving, je partner kan dus aanwezig zijn bij de bevalling. Na een keizersnede blijf je meestal een vijftal dagen op de materniteit.

Ingeleide bevalling

Soms kan het nodig zijn om de bevalling in te leiden. Je spreekt met je gynaecoloog af wanneer je hiervoor wordt opgenomen. De weeën worden dan kunstmatig opgewekt waardoor de bevalling op gang komt. Meestal is de vliezen breken voldoende, soms is ook een infuus met medicijnen nodig.

Wanneer we niet bij de vliezen kunnen omdat de baarmoedermond nog dicht zit, brengen we via de vagina gel of een tablet aan bij de baarmoedermond die ervoor zorgt dat deze ‘rijpt’. Als je al eens eerder een keizersnede kreeg, doen we dit niet met gel maar met een ballonkatheter.

Wat als je gynaecoloog niet beschikbaar is?

Je bevalling wordt principieel geleid door je gynaecoloog. Wanneer die door omstandigheden niet beschikbaar is, neemt een collega-gynaecoloog met evenveel gedrevenheid,  je bevalling over.

Bevallingen door je huisarts of een (zelfstandige) vroedvrouw

Wanneer je  huisarts of een zelfstandige vroedvrouw je bevalling begeleiden, kunnen jullie bij problemen of in noodsituaties altijd bij de dienstdoende gynaecoloog terecht. Die zal dan de bevalling overnemen.

Laatste update op: 10-08-2021