Wat zijn hormonen precies?

Hormonen zijn stofjes die je lichaam zelf aanmaakt en die via de bloedbaan de organen en weefsels aansturen om allerlei lichaamsfuncties te regelen. Hormonen hebben invloed op zowel langlopende lichaamsprocessen, zoals de groei of de puberteit, als kortlopende lichaamsprocessen zoals bloeddruk en angstreacties.

Waar worden hormonen gemaakt?

Hormonen worden gemaakt in de klieren van verschillende lichaamsdelen, o.a.:

  • Het hoofd: hypothalamus en hypofyse.
  • De hals: schildklier en bijschildklieren.
  • De buik: bijnieren, alvleesklier (pancreas)
  • De voorplantingsorganen: eierstokken of teelballen.

Wat doen hormonen nu eigenlijk?

Hormonen zijn betrokken bij vele processen en functies in je lichaam:

1. Groei en ontwikkeling.

Er  zijn verschillende hormonen die instaan voor de groei en de ontwikkeling van een kind. Stoornissen kunnen de groei vertragen of juist versnellen.

2. Puberteit en voortplanting

De puberteit wordt ingezet door een samenspel van hormonen uit de hersenen (hypofyse)  en hormonen uit de voortplantingsorganen (eierstok/teelbal). Voor een goed verloop is de balans tussen de hormonen belangrijk.

3. Stofwisseling

Diverse hormonen (o.a. schildklierhormoon) zijn betrokken bij de opslag en het verbruik van reservevoedsel. Een disbalans tussen beide zorgt ervoor dat je kind vermagert of verdikt. Anderzijds kan een ongunstige gewichtsevolutie ook schade geven aan hormoonsystemen zoals de suikerhuishouding (diabetes) of een stoornis in de vethuishouding (dyslipidemie).

4. Water- en zouthuishouding.

Hormonen besturen zowel de inname van vocht en zouten (“dorstgevoel”) als het uitscheiden van urine met daarin afvalstoffen en zouten.

5. Gedrag, gevoel en emoties.

Hormonen uit diverse organen (b.v. bijnieren, geslachtsorganen, hypothalamus) hebben invloed hoe je je voelt en gedraagt.

 
Laatste update op: 09-08-2021