Afschrift van je dossier

Kan iemand anders het afschrift van een patiëntendossier afhalen in het ziekenhuis?

Enkel mits volmacht kan een afschrift van jouw patiëntendossier door een door jou aangeduide persoon (een zorgverstrekker, echtgeno(o)t(e), familielid, ...) worden afgehaald. Deze persoon moet het afschrift ter plaatse betalen.

Kan ik een afschrift krijgen van het dossier van een overleden familielid?

Het is niet mogelijk een afschrift van het dossier van een overleden patiënt te verkrijgen. Verwanten van de overledenen hebben enkel onrechtstreeks recht op inzage in het patiëntendossier.

Kan ik een afschrift verkrijgen van een patiëntendossier van iemand anders?

Een vertegenwoordiger (door de patiënt schriftelijk aangeduid op het moment dat de patiënt zijn eigen rechten nog kan uitoefenen) kan het patiëntendossier in plaats van de patiënt inzien. De aanstelling van een vertegenwoordiger moet gebeuren via dit formulier dat bewaard zal worden in het patiëntendossier.

Je kan je ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld zorgverstrekker, echtgeno(o)t(e), familielid, ...) die het dossier, mits volmacht, mee of in jouw plaats kan inzien. De identiteit van deze vertouwenspersoon moet ook toegevoegd worden aan het patiëntendossier met dit formulier.

Enkel mits volmacht van de patiënt in kwestie kan een afschrift van een patiëntendossier door deze personen verkregen worden. Als het gaat om een minderjarige patiënt, hebben beide ouders altijd het recht om een afschrift te vragen mits voorlegging van een geldig bewijs van ouderschap (bijvoorbeeld geboorteakte van het kind).

Voor de aanstelling van een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon kan je terecht bij de ombudsdienst.

Hoe aanvragen?

Gelieve onderstaande stappen te doorlopen om jouw aanvraag te vervolledigen. De behandelende arts wordt altijd geïnformeerd over jouw vraag tot inzage/afschrift.

Je vraagt je eigen dossier op

  • Stap 1: vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Stap 2: download daarna het te ondertekenen aanvraagformulier en vul het in. Vul indien nodig ook het bijgevoegde volmachtformulier in: ​

Inzage/afschrift voor patiënt 

Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. Op deze afspraak neem je het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (en eventueel volmachtformulier) mee, alsook je identiteitsbewijs.
 

Je vraagt een dossier op van iemand anders

  • Stap 1: vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Stap 2: download daarna het juiste te ondertekenen aanvraagformulier en vul in. Vul ook het bijgevoegde volmachtformulier in:

Inzage/afschrift voor vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon
OF
Inzage/afschrift voor ouders of voogd van minderjarige
OF
Inzage/afschrift voor verwanten van overleden patiënten 


Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken.  Op deze afspraak neem je het ingevulde en ondertekende aanvraag- en volmachtformulier mee, alsook je identiteitsbewijs.

Laatste update op: 30-08-2019