Afschrift van je dossier

Een afschrift is een kopie van je patiëntendossier die je zelf kan bewaren. Je kan je dossier volledig opvragen of van een bepaalde periode of een bepaald ziekenhuis. Een afschrift kan je ophalen op afspraak in ZNA. Het kan ook via een beveiligde link verzonden worden naar je e-mailadres. Een groot deel van je patiëntendossier is online beschikbaar en onmiddellijk te raadplegen via mijn.zas.be. ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom) is het netwerk van ZNA en GZA Ziekenhuizen.

Kan iemand anders het afschrift van een patiëntendossier afhalen in het ziekenhuis?

Enkel mits volmacht kan een afschrift van jouw patiëntendossier door een door jou aangeduide persoon (een zorgverstrekker, echtgeno(o)t(e), familielid, ...) worden afgehaald. Zowel de patiënt als de persoon die afhaalt dienen zich te identificeren aan de hand van hun identiteitskaart.

Kan ik een afschrift krijgen van het dossier van een overleden familielid?

Het is niet mogelijk een afschrift van het dossier van een overleden patiënt te verkrijgen. Verwanten van de overledenen hebben enkel onrechtstreeks recht op inzage in het patiëntendossier.

Kan ik een afschrift verkrijgen van een patiëntendossier van iemand anders?

Een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld zorgverstrekker, echtgeno(o)t(e), familielid, ...) met een identiteitsbewijs van de patiënt kan het dossier verkrijgen. De identiteit van deze vertrouwenspersoon kan ook toegevoegd worden aan het patiëntendossier met dit formulier.

Een vertegenwoordiger die optreedt in de plaats van een wilsonbekwame patiënt kan ook het patiëntendossier verkrijgen. De aanstelling van een vertegenwoordiger moet gebeuren via dit formulier dat bewaard zal worden in het patiëntendossier.

Voor de aanstelling van een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon kan je terecht bij de ombudsdienst.

Als het gaat om een minderjarige patiënt jonger dan 13, hebben beide ouders het recht om een afschrift te vragen mits voorlegging van een geldig bewijs van ouderschap (bijvoorbeeld geboorteakte van het kind). Tussen 13 en 16 jaar moet bovendien de minderjarige patiënt volmacht geven. Vanaf 16 jaar mag de patiënt zijn eigen dossier opvragen.

Hoe aanvragen?

Gelieve onderstaande stappen te doorlopen om jouw aanvraag te vervolledigen. De behandelende artsen worden altijd geïnformeerd over jouw vraag tot inzage/afschrift.

Je vraagt je eigen dossier op

  • Vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. 

Je vraagt een dossier op van iemand anders

  • Vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. 

Hoe ophalen?

Tijdens je aanvraag kan je kiezen of je jouw dossier graag komt ophalen in het ziekenhuis, of liever digitaal ontvangt via een beveiligde link. Afschriften worden nooit per post verzonden en zijn, conform de General Data Protection Regulation, kosteloos.

Ophalen in ZNA

Ophalen kan enkel op afspraak. Neem zeker je identiteitsbewijs mee om je dossier op te halen. Ouders van minderjarigen nemen een bewijs van ouderschap mee. Als je het dossier van iemand anders ophaalt heb je ook een kopie nodig van hun identiteitsbewijs.

Digitaal ontvangen

Je kan ook een beveiligde link naar je patiëntendossier ontvangen per email. Lees ook de veelgestelde vragen over het gebruik van beveiligde links.

Laatste update op: 26-09-2022