Toestemming uitwisselen gezondheidsgegevens

Om de beste zorg te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat alle zorgverleners die je behandelen over je correcte gezondheidsgegevens beschikken. 

Het is mogelijk dat de informatie over je gezondheidstoestand verspreid is over verschillende dossiers, bij verschillende zorgverleners of verschillende zorginstellingen. Is dat het geval, dan is een veilige en vlotte uitwisseling van deze dossiers tussen zorgverleners en –instellingen heel belangrijk. 

Deze uitwisseling gebeurt in CoZo en kan enkel gebeuren wanneer jij als patiënt hiervoor je expliciete toestemming geeft. 

Je kan deze toestemming geven: 

Uiteraard respecteren we bij de uitwisseling van je medische gegevens de regels van de medische deontologie, jouw patiëntenrechten en de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je gezondheidsgegevens zijn enkel beschikbaar voor de zorgverleners waarmee jij een zorgrelatie hebt. Je kan bovendien op elk ogenblik deze toestemming intrekken of beslissen om bepaalde informatie niet te delen. Heb je vragen hierover? Contacteer onze data protection officer op [email protected].

Extra info

Lees meer op de eGezondheid-website van de Belgische overheid.

In deze video wordt uitgelegd hoe je je patiëntengegevens online kan delen om zo snel en juist mogelijk behandeld te worden.

Laatste update op: 26-09-2022