Terug naar huis

Je arts bepaalt wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. Hij/zij probeert je hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Met de afdeling kan je het tijdstip afspreken waarop je het ziekenhuis zal verlaten. Maar je kan ook, op eigen verantwoordelijkheid, op ieder ogenblik het ziekenhuis verlaten, maar dan moet je wel een verklaring ondertekenen. Als je na je ontslag nog steeds een dieet moet volgen, geneesmiddelen moet innemen of terug op raadpleging moet komen, zullen je arts en de zorgverleners je hierover informeren. Kijk bij je vertrek goed na of je niets achterliet.

Geneesmiddelen en verbandmateriaal

Je kan geen medicatie of verbandmateriaal van het ziekenhuis mee naar huis nemen. Je behandelende arts zal je de nodige voorschriften meegeven, indien zo afgesproken is met de huisarts.

Vervoer

Als je niet met eigen middelen het ziekenhuis kan verlaten, kan je beroep doen op de ZNA-dienst ’patiëntenvervoer’. De afdeling maakt voor jou een afspraak. Je kan ook van thuis uit zelf vervoer bestellen bij ZNA, via 03 280 80 80. Hou er rekening mee dat je voor dit vervoer een factuur krijgt van de vervoersmaatschappij.

Sommige ziekenfondsen vragen om een voorschot te betalen aan de chauffeur. 

Nabehandeling

Je kan de nodige nazorg krijgen van het ziekenhuis. Voor inlichtingen en afspraken kan je terecht bij je behandelende arts of de afdeling.

Thuisverpleging

Als je na het ontslag uit het ziekenhuis nog thuisverpleging nodig hebt, kan je hiervoor een beroep doen op de sociale dienst.

Huisarts

Bij je opname krijg je een formulier waarin je je huisarts toelating kan geven je dossier in te kijken. De huisarts krijgt bij je ontslag een medisch verslag met daarin de gegevens van de behandeling en informatie over eventuele nazorg. Wanneer je na het ontslag arbeidsongeschikt blijft, vergeet dan niet het formulier voor arbeidsongeschiktheid, ingevuld en ondertekend door je behandelende arts, onmiddellijk aan de adviserende arts van je ziekenfonds te bezorgen.

Laatste update op: 30-08-2019