Wat breng je mee naar de raadpleging?

Voor de administratie

 • identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
 • telefoonnummer of gsm-nummer
 • naam en adres van je huisarts of verwijzende arts
 • bij een arbeidsongeval:
  • naam en adres van je werkgever
  • naam en adres van je verzekeringsmaatschappij
  • datum van het ongeval
  • dossiernummer van het schadegeval
  • polisnummer van de verzekering
 • geld of een betaalkaart om je voorschot te betalen.
 • Wanneer je hospitalisatieverzekering je factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt: je verzekeringskaart.
 • Als je niet bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds: een Europese zorgverzekeraar of een E112-formulier, garantieverklaring van je zorgverzekeraar, CZ-kaart voor Nederlandse patiënten.
 • Als dat voor jou van toepassing is: een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten.

Voor de arts

 • verwijsbrief
 • verslagen, opnames medische beeldvorming, bloedanalyses
 • bloedgroepkaart
 • vaccinatiekaart
 • overzicht van de geneesmiddelen die je neemt
 • allergielijst
 • dieetlijst
Laatste update op: 21-06-2023