Hoe verloopt je opname op de Spoed?

  Aankomst

  • Schrijf je bij aankomst in aan de balie op de Spoed.
  • Na inschrijving komt een verpleegkundige je halen. Hij of zij gaat je klachten na en controleert je pols, zuurstofgehalte in het bloed, ademhaling, bloeddruk en temperatuur. Zo wordt ingeschat hoe dringend de behandeling is – iets wat we de triage noemen: alle patiënten op de Spoed worden behandeld in volgorde van medische dringendheid. Iemand in levensgevaar zal dus altijd voorrang krijgen, ongeacht hoe en wanneer die binnenkwam.
  • Licht je gezondheidsproblemen zo volledig mogelijk toe, en vermeld ook allergieën, een zwangerschap, een besmettelijke ziekte, … Je arts en verpleegkundigen zijn vertrouwenspersonen en gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Heb je dringende verzorging nodig, waardoor inschrijven niet lukt? Dan brengt een spoedmedewerker de administratie in orde, nadat je in de behandelkamer geïnstalleerd bent.

  Verloop

  • Na de triage neem je plaats in een van de wachtzalen. Hier zal een arts je komen halen voor een onderzoek.
  • Je mag ondertussen niets eten of drinken zonder toestemming van een arts of verpleegkundige.
  • Na het onderzoek beslist de arts of er verdere technische onderzoeken (bloed- of urineonderzoek, röntgenfoto’s, elektrocardiogram, ...) nodig zijn.
  • Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt een behandeling opgestart. Hou er rekening mee dat het bekomen van de resultaten enige tijd vraagt (+/- 30 minuten voor een urineonderzoek, een 1,5 uur voor een bloedonderzoek en tussen 1 en 2 uur voor een radiologisch onderzoek).
  • Op basis van de resultaten stelt de arts een opname voor met bijkomende onderzoeken of behandeling, of kiest hij voor een korte observatieopname, of word je ontslagen en mag je naar huis.

  Nazorg

  • Bij ontslag uit de spoeddienst ontvang je bijkomend advies: ofwel moet je huisarts je verder opvolgen en de behandeling voortzetten, ofwel doe je dat zelf, ofwel moet je later terugkeren naar het ziekenhuis.
  • Wanneer je ontslagen wordt, krijg je alle nodige attesten (voor werkgever, verzekering, school, politie, …) en ontvang je alle nodige informatie voor de eventuele verdere verzorging.

   

  Laatste update op: 20-12-2022