Niet verzekerd/niet aangesloten bij een ziekenfonds

Hieronder vind je per medische dienst een fiche waarin de prijsindicaties per ingreep vermeld staan.

De prijzen die je hier terugvindt, zijn slechts indicaties: richtprijzen dus. De uiteindelijke kostprijs van een ingreep kan dus afwijken van de informatie die je hier vindt. Neem voor een precieze prijsindicatie steeds contact op met je behandelende arts gezien deze sterk bepaald wordt door de gebruikte techniek, implantaten en/of prothesen.

Algemene heelkunde

Cardiochirurgie

Cardiologie

Endocrinologie

Gastro-enterologie

Gynaecologie en verloskunde

Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde

Neurochirurgie

Neus-, keel- en oorheelkunde

Obesitasheelkunde

Oncologie

Oogheelkunde

Orthopedie

Pijncentrum

Plastische heelkunde

Radiologie (Medische beeldvorming)

Urologie

Vasculaire heelkunde

Laatste update op: 19-09-2023