Rechten en plichten van de patiënt


 

Elke patiënt heeft wettelijk recht op degelijke verzorging, met respect voor haar/zijn culturele, morele, filosofische en godsdienstige overtuiging. Als patiënt heb je recht op vrije keuze van je arts en op informatie over je gezondheidstoestand.

ZNA wil een veilige en gezonde omgeving zijn voor alle klanten en medewerkers.
ZNA aanvaardt daarom geen enkele vorm van agressie, noch van patiënten of bezoekers, noch van medewerkers. We vragen je daarom om vriendelijk en respectvol te zijn in de omgang met zorgverleners en medepatiënten.

Geef onze medewerkers alle nodige en gevraagde informatie. Zo kunnen ze je correct informeren en – indien nodig – aan de juiste persoon vragen om bepaalde beslissingen te nemen in jouw naam. Verleen je medewerking volgens je persoonlijke mogelijkheden en kom je afspraken na. Volg zo goed mogelijk het advies van de zorgverleners op, zoals bv. dieetvoorschriften.

Omdat respect van twee kanten komt, vragen we onze medewerkers om in alle omstandigheden een klantvriendelijke houding aan te nemen. Zo zorgen we samen voor een goede verstandhouding.

Extra info

Laatste update op: 10-08-2021