Plichten van de patiënt

ZNA wil een veilige en gezonde omgeving zijn voor jou en onze medewerkers. ZNA aanvaardt daarom geen enkele vorm van agressie, noch van patiënten of bezoekers, noch van medewerkers. We vragen je daarom om vriendelijk en respectvol te zijn in de omgang met zorgverleners en medepatiënten. Omdat respect van twee kanten komt, vragen we onze medewerkers om in alle omstandigheden een klantvriendelijke houding aan te nemen. Zo zorgen we samen voor een goede verstandhouding.
Geef onze medewerkers de juiste en gevraagde informatie. Zo kunnen ze jou correct informeren en – indien nodig – aan de juiste persoon vragen om bepaalde beslissingen te nemen in jouw naam.

Verleen je medewerking volgens je persoonlijke mogelijkheden en kom je afspraken na.

Volg zo goed mogelijk het advies van de zorgverleners op, zoals dieetvoorschriften.

Respecteer het algemeen rookverbod in het ziekenhuis.

Belangrijke info over foto's, video-en geluidsopnames

  • Het is niet toegestaan om artsen of medewerkers van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen of geluidsopnames te maken zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
  • Dit geldt ook voor selfies: neem je een selfie, waak er dan over dat er geen andere patiënten of ZNA-medewerkers mee opstaan, tenzij ze je hun uitdrukkelijke toestemming geven.
Laatste update op: 14-07-2021