Vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

Als patiënt heb je het recht een vertrouwenspersoon mee te brengen om je te ondersteunen bij de communicatie met de zorgverstrekkers. Je kan ook een vertegenwoordiger aanduiden die voor je optreedt in geval je geen beslissingen meer kan nemen. Je eigen keuzes en beslissingen zullen steeds gerespecteerd worden. 

Als je in de onmogelijkheid komt om deze uit te drukken en je hebt geen vertegenwoordiger aangeduid, zal er beroep gedaan worden op je naaste familie. Is er geen familie of een op voorhand aangeduide vertegenwoordiger, dan zal de behandelende arts jouw patiëntenrechten uitoefenen in functie van jouw welzijn. 

Meer informatie en het formulier voor de aanstelling van een vertegenwoordiger kan je bij de Ombudsdienst krijgen.

Laatste update op: 25-08-2021