Wilsverklaring

Heb je een wilsverklaring inzake gezondheidszorg en levenseinde? Geef dit dan zeker door aan de afdeling waar je bent opgenomen.

Je wilsverklaring kan geregistreerd worden in je patiëntendossier via de Ombudsdienst.

Laatste update op: 28-06-2016