Na 10 jaar nog steeds tevreden over je (knie)prothese?

27/10/2017
Orthopedie ZNA Middelheim start met kwalitetismetingen op lange termijn
De dienst Orthopedie van ZNA Middelheim start met kwaliteitsmetingen op lange termijn.


Om de patiënttevredenheid na te gaan en het eigen werk te evalueren, startte de dienst Orthopedie van ZNA Middelheim recent met een pilootproject: patiënten vullen voor en na hun knieoperatie een eenvoudige vragenlijst in om zo het herstelproces in kaart te brengen.

Tijdens de testfase -die duurde van maart tot en met augustus- werden patiënten die een knieprothese kregen bij het project betrokken. Ze ontvingen online vragenlijsten die peilden naar de medische effectiviteit van de zorg. Met andere woorden: de resultaten geven weer hoe de patiënt zijn gezondheid beleeft door het meten van onder meer pijnbeleving, zelfzorg, levenskwaliteit en tevredenheid.

Bedoeling is om de patiënten tot 10 jaar na de ingreep op vaste tijdstippen te bevragen. Een dergelijke langdurige opvolging helpt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over de kwaliteit en de tevredenheid over de operatie.

“Zo’n 100 patiënten vulden de vragenlijst online in. Dat is 67% van de beoogde doelgroep”, zegt dr. Peter Mertens. Om meer mensen te bereiken, denkt de dienst Orthopedie na over andere mogelijkheden om de enquête te laten invullen.

Bovendien staat ook een uitbreiding van de metingen staat in de steigers: voor heupprothesen, voetchirurgie en schouderchirurgie zijn er concrete plannen. Ook een uitbreiding naar andere ZNA-ziekenhuizen en disciplines behoort tot de nabije toekomst. 

Voor deze kwaliteitsmetingen wordt samengewerkt met Meplis NV.

Lees er meer over.

Laatste update op: 27-10-2017