Niets doen is geen optie!

09/05/2018

‘Niets doen is geen optie’, kortweg Nidigo, is de naam en meteen ook het motto van de nieuwe vzw die enkele medewerkers van de ZNA Volwassenenpsychiatrie hebben opgericht. Hiermee willen ze tegemoet komen aan noden van patiënten die in het ziekenhuis verblijven of ambulant in behandeling zijn en die niet via het reguliere zorgsysteem kunnen worden beantwoord.

'Zo leende de vzw een bedrag aan een patiënte die geen toegang had tot een leefleen of een uitkering. Met dit bedrag kon ze haar noodzakelijke aankopen doen. ok wanneer extramurale patiënten door financiële problemen geen noodzakelijke medicatie kunnen kopen, kan de vzw ervoor zorgen dat de medicamenteuze behandeling al kan opstarten. 

Maar Nidigo wil ook verbinden: een gezin dat het niet breed heeft een topdag bezorgen met een leuke uitstap. Of een toernooi organiseren binnen de afdeling.

Heb jij leuke ideeën? Wil je mee je schouders zetten onder dit project? Stuur dan een mailtje naar [email protected]

Wil je de vzw graag financieel ondersteunen? Dat kan op het rekeningnummer BE76 0018 3521 0795. Helaas kan de vzw Indigo geen fiscale attesten afleveren.

Laatste update op: 09-05-2018