Rectumkanker: ZNA scoort goed op kwaliteitsmeting

10/07/2017
Rectumkanker: goede resultaten voor ZNA
De overlevingskansen van mensen met rectumkanker zijn ongeveer gelijk met die in andere ziekenhuizen. Op 3 indicatoren scoort ZNA beter dan gemiddeld.

ZNA vindt het belangrijk om de kwaliteit van zijn zorg te meten. Op die manier kunnen er - indien nodig- verbeteracties ondernomen worden. Daarom doet ZNA al enkele jaren mee aan de kwaliteitsmetingen van VIP², de vereniging van de ziekenhuiskoepels, hoofdartsen en het Vlaams Patiëntenplatform.

De metingen over rectumkanker gaan allemaal over de overlevingskans of het sterfterisico van patiënten met rectumkanker en ook van patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen aan de endeldarm. De resultaten werden gemeten met cijfers van patiënten die in de periode van 2009 tot en met 2011 hun diagnose kregen.

 

Resultaten voor ZNA

Op een aantal indicatoren scoort ZNA beter dan gemiddeld:

  • Patiënten geopereerd aan rectumkanker hebben bij ZNA minder kans om te overlijden in de eerste drie maanden na de operatie.
  • ZNA behoort tot de groep van ziekenhuizen waar de kans op overlijden na een endeldarmoperatie het kleinste is (30 dagen na de ingreep).
  • Vijf jaar na hun operatie voor endeldarmkanker bij ZNA zijn meer patiënten in leven dan het gemiddelde in Vlaanderen (na correctie op risicofactoren en leeftijd).

In totaal werden 10 indicatoren gemeten en ZNA zet voor de meeste indicatoren resultaten neer die in lijn liggen met de andere deelnemende ziekenhuizen. Gezien ZNA een heterogene groep patiënten heeft waarbij socio-economische en culturele factoren een grote rol spelen, is dit een mooi resultaat voor ZNA. 

De volledige resultaten van het onderzoek leest u op de website van Zorgkwaliteit.be

Laatste update op: 23-08-2017