Update stroomstoring: Spoed ZNA Cadix open, Spoed ZNA Stuivenberg definitief gesloten

06/09/2023

Update 8 september 15:00 uur - Spoed ZNA Cadix open sinds 13.00 uur; Spoed ZNA Stuivenberg definitief gesloten

De dienst Spoedgevallen van het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix is sinds vrijdag 8 september 13.00 uur open. De eerste patiënten worden er verzorgd. Het laatste materiaal werd 's ochtends verhuisd.  
Er werd met man en macht gewerkt om de spoeddienst vervroegd te openen. Normaal gezien zou de verhuis pas over tien dagen gebeuren. De vervroegde opening neemt veel druk weg van de spoeddiensten in de naburige ziekenhuizen.
De Spoed van ZNA Stuivenberg is ondertussen definitief gesloten. Jaarlijks werden meer dan 41.000 patiënten verzorgd, gemiddeld 110 per dag. De spoeddienst is daarmee een van de drukste van het land.
 
De andere diensten van ZNA Stuivenberg verhuizen gefaseerd. De oorspronkelijke en gedetailleerd uitgewerkte verhuisplanning wordt zo goed mogelijk aangehouden. Op 18 september sluit ZNA Stuivenberg definitief de deuren. 

De eerste uren kunnen patiënten zich met eigen vervoer aanmelden, zoals dat in elke spoedgevallendienst kan. Ambulances worden door de noodcentrale vanaf 17.00 uur weer naar de spoed van ZNA Cadix gestuurd. Patiënten die met de MUG (mobiele urgentiegroep, met een spoedarts en spoedverpleegkundige) of de PIT (paramedisch interventieteam, met een spoedverpleegkundige) worden vervoerd, rijden voorlopig nog naar andere spoeddiensten.
 
Stewards aan de spoed van ZNA Stuivenberg zullen patiënten die op eigen kracht toekomen verwijzen naar ZNA Cadix.  Er komen ook affiches over de sluiting die verwijzen naar ZNA Cadix.

Patiënten die meer uitgebreide zorg nodig hebben dan wat we in ZNA Cadix kunnen voorzien, bijvoorbeeld heelkundige ingrepen of grotere technische onderzoeken, worden mogelijk overgebracht naar andere ziekenhuizen tot na de verhuis van alle diensten vanuit ZNA Stuivenberg. 

Ingang spoed aan voorkant en via helling naar de ondergrondse parking

De spoed in ZNA Cadix ligt op verdieping -1 en is bereikbaar via de een ingang aan de voorkant en de helling naar de ondergrondse parking.

Infolijn ZNA Stuivenberg 

Patiënten van ZNA Stuivenberg die tot en met 18 september een geplande opname, operatie of raadpleging hadden, worden gecontacteerd door ZNA. 

 • Vragen over de verhuis naar ZNA Cadix en de sluiting van de spoed in ZNA Stuivenberg? Bel naar de infolijn Stuivenberg  03 217 77 00: elke dag van 8 u. tot 20 u
 • Vragen over je afspraak? Bel naar de afsprakenplanning 03 217 77 70 of gebruik het afsprakenformulier: https://www.zna.be/afspraak-maken.
 •  

Druk wegnemen van naburige spoeddiensten

De beslissing komt er na de elektriciteitsproblemen waarmee ZNA Stuivenberg sinds woensdagochtend kampt. De spoedgevallendienst ondervindt er zware gevolgen van de stroomstoring doordat er geen medische beeldvorming (röntgenfoto’s en scans) meer mogelijk is. Dat beperkt de mogelijkheden, waardoor patiënten naar naburige spoeddiensten moeten. In ZNA Cadix is vandaag wel medische beeldvorming beschikbaar.

 

Update 7 september 19:15 uur -Spoed ZNA Cadix opent vrijdag en definitieve sluiting Spoed ZNA Stuivenberg op dezelfde dag 

De spoeddienst van ZNA Stuivenberg verhuist al op vrijdag 8 september naar ZNA Cadix. Dat is 10 dagen vroeger dan gepland. De beslissing kwam er na de grote elektriciteitsproblemen waar ZNA Stuivenberg al sinds woensdagochtend mee kampt. Meer info over de elektriciteitsproblemen vind je hieronder.
 

Spoed ZNA Cadix open op vrijdag 8 september

De opening van de spoeddienst in ZNA Cadix zal in verschillende stappen verlopen. De planning van de verhuisoperatie wordt momenteel uitgewerkt. Meer info hierover volgt later.  

Andere afdelingen 

In eerste instantie verhuist alleen de spoeddienst naar ZNA Cadix. De andere diensten van ZNA Stuivenberg verhuizen gefaseerd. De spoeddienst ondervond zware impact van de stroomstoring, omdat er geen medische beeldvorming of operaties mogelijk waren in ZNA Stuivenberg. 

 • Consultaties in ZNA Stuivenberg gaan gedeeltelijk door, waar mogelijk op de eigen site. Zo nodig worden ze verplaatst naar een andere site of uitgesteld.  

 • Operaties die niet uitstelbaar zijn, worden in andere ZNA-sites gepland. Uitstelbare operaties worden herpland. 

 • De hospitalisatie-afdelingen van ZNA Stuivenberg zijn niet getroffen door de stroomstoring, hiervoor blijft de verhuisplanning zoals gepland. 

 • Intensieve zorg en het Brandwondencentrum blijven momenteel nog open in ZNA Stuivenberg, maar er worden op korte termijn alternatieven gezocht.  

 • Voor beeldvorming met röntgenfoto’s en een CT-scan zullen patiënten terechtkunnen in ZNA Sint-Erasmus. Daar komt de nodige apparatuur. ZNA contacteert zelf de patiënten in kwestie. 

 • Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg is niet getroffen door de stroomonderbreking en blijft na de opening van ZNA Cadix op de Stuivenbergsite. 


Infolijn ZNA Stuivenberg 

Patiënten van ZNA Stuivenberg die tot en met 18 september een geplande opname, operatie of raadpleging hadden, worden gecontacteerd door ZNA. 

 • Vragen over de verhuis naar ZNA Cadix en de sluiting van de spoed in ZNA Stuivenberg? Bel naar de infolijn Stuivenberg  03 217 77 00: elke dag van 8 u. tot 20 u
 • Vragen over je afspraak? Bel naar de afsprakenplanning 03 217 77 70 of gebruik het afsprakenformulier: https://www.zna.be/afspraak-maken.

 

06.15 uur: Geen operaties en beeldvorming meer in ZNA Stuivenberg tot en met verhuis op 18 september

Tot en met de geplande verhuisdatum op 18 september naar het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix zullen geen operaties en medische beeldvorming meer plaatsvinden in ZNA Stuivenberg. Ook nieuwe patiënten worden niet meer opgenomen. ​  

Woensdagavond heeft een kortsluiting een hoofdverdeelbord van de elektrische installatie ernstig beschadigd. Het is onmogelijk om de schade op elf dagen voor de verhuis van het ziekenhuis te herstellen.  

De verpleegafdelingen waarop 89 patiënten liggen en het psychiatrisch ziekenhuis zijn niet getroffen en draaien op de normale stroomvoorziening. Een ander deel van het ziekenhuis draait intussen op het noodnet. Dit is niet geschikt voor sommige apparatuur in de operatiekamers en in de medische beeldvorming. 

ZNA werkt intussen verschillende oplossingen uit. Later vandaag volgt een persmoment met meer toelichting. 

Updates volgen in dit bericht. 

“Patiënten zijn veilig” 

CEO Eddy Aerts: “Ik begrijp dat deze situatie heel wat ongemak met zich meebrengt voor onze patiënten, artsen en medewerkers. De opgenomen patiënten zijn veilig en krijgen de nodige zorg. We werken intussen hard aan een aantal alternatieven voor de getroffen afdelingen. Die informatie volgt zo snel mogelijk. Ik wil alvast al onze medewerkers danken voor de flexibiliteit.” 

Kortsluiting met steekvlam bij heropstart normaalnet 

Toen woensdagavond na de werken aan de stroomaanvoer van enkele afdelingen werd overgeschakeld op het gewone elektriciteitsnet, deed zich een zware kortsluiting voor. Die veroorzaakte grote schade. 

Eerder die dag had ZNA Stuivenberg te maken gekregen met een stroomonderbreking. Een dieselgenerator raakte oververhit en viel uit. Deze generator leverde stroom tijdens werken aan het elektriciteitsnet. 

Impact op spoed, medische beeldvorming en OK’s 

Het incident heeft vooral grote gevolgen voor de operatiekamers en de medische beeldvorming. De spoeddienst blijft operationeel, maar past zijn werking aan. Spoedpatiënten die een operatie of medische beeldvorming nodig hebben, worden overgebracht naar een ander ziekenhuis. 

Over het elektriciteitsnet 

Een ziekenhuis heeft een gewoon elektriciteitsnet en een noodnet. Bij een panne of onderbreking neemt het noodnet tijdelijk over. Zo kunnen belangrijke functies blijven werken en ingrepen afgerond worden. Een noodnet is echter niet gemaakt om een ziekenhuis langdurig operationeel te houden. ​ 

Update 6 september - 18.30 uur

Vanochtend rond 8 uur kreeg ZNA Stuivenberg te maken met een stroomonderbreking. Een dieselgenerator raakte oververhit en viel uit. Deze generator leverde stroom tijdens werken aan het elektriciteitsnet. De elektriciteitswerken zijn intussen versneld uitgevoerd. 

Door de onderbreking schakelde het getroffen deel van het ziekenhuis meteen over op noodstroom. De veilige zorg voor de patiënten bleef steeds gegarandeerd.  

In de loop van de namiddag en avond werd de defecte dieselgenerator weggehaald en vervangen door een andere.  

Later vanavond schakelt het getroffen deel van het ziekenhuis weer over op het normale elektriciteitsnet. De nieuwe dieselgenerator wordt aangekoppeld als back-up.  

Update 6 september - 15.30 uur

Woensdagochtend is in een deel van ZNA Stuivenberg de normale elektriciteitsvoorziening uitgevallen. Een deel van het ziekenhuis werkt momenteel op het noodnet. 

Noodnet 

Om de veilige zorg voor de patiënten te garanderen, hebben we de nodige maatregelen genomen. Het deel van het ziekenhuis krijgt elektriciteit van het noodnet. Dat garandeert een aantal essentiële toepassingen, zoals monitoring en beademing van patiënten, en daarnaast WiFi en telefonie.  

Afspraken en operaties geannuleerd 

Afspraken in de polikliniek, het dagziekenhuis en bij medische beeldvorming in ZNA Stuivenberg zijn voor de rest van de dag afgelast. Ook de operaties zijn vandaag geannuleerd. Die vragen meer energie dan momenteel beschikbaar. We zoeken een nieuwe datum voor de uitgestelde ingrepen en beeldvorming, en contacteren zelf de patiënten. 

In de rest van het ziekenhuis, waar zich onder meer alle verpleegafdelingen bevinden, werkt de normale elektriciteitsvoorziening wel. De opgenomen patiënten krijgen de voorziene zorg.   

Nieuwe generator

Later vandaag wordt een nieuwe noodgenerator geleverd en aangesloten. Tegelijkertijd werken we aan het herstel van de normale elektriciteitsvoorziening. Verder nemen we maatregelen om de gevolgen van de stroomonderbreking op te vangen. We plaatsen onder meer noodverlichting (LED) waar het licht is uitgevallen en op bepaalde afdelingen mobiele airco’s.  

Verdere updates 

Meer informatie volgt zodra we meer weten over het verdere verloop van de herstelling. 

Laatste update op: 08-09-2023