Wereldnierdag: 70.000 Vlamingen doen test

08/03/2017
ZNA Wereldnierdag 2017
De nierspecialisten van de ZNA Nierkliniek vestigen al jaren naar aanleiding van Wereldnierdag de aandacht op het belang van het vroegtijdig opsporen en behandelen van nierproblemen.

Daarom lanceerden zij twee jaar terug een anonieme online-test waarmee men in enkele minuten z’n risico op nierlijden binnen de vijf jaar kan berekenen. Ondertussen namen ruim 70.000 Vlamingen deel aan de online test die nog tot 1 juni beschikbaar blijft.

Niet alleen blijkt dat 3.5% van de Vlamingen een verhoogd risico op nierlijden binnen 5 jaar heeft, maar ook dat er een rechtstreekse link bestaat tussen obesitas en nierlijden. 50% van de Vlamingen hebben overgewicht en het risico op nierproblemen stijgt met een toenemende BMI. Ook de bloeddruk stijgt bij een toenemend gewicht. De boodschap: gezonder eten en meer bewegen om nierproblemen te vermijden.

Dit jaar heeft Wereldnierdag als thema “Chronisch nierlijden en obesitas”. Zowel chronisch nierlijden als obesitas worden beide erkend als belangrijke gezondheidsproblemen. In Vlaanderen heeft 10% van de bevolking een nierprobleem (vaak zonder het te beseffen), 48% heeft overgewicht en 13% is zwaarlijvig (obesitas). Personen met overgewicht of obesitas hebben veel meer kans om nierlijden te ontwikkelen. Wereldnierdag 2017 wil dit probleem in de aandacht brengen van het brede publiek, de artsen en de overheid om vroegtijdige opsporing en preventie mogelijk te maken.

Om risicopatiënten op nierlijden op te sporen  kan men gebruik maken van risicoscores. Op Wereldnierdag 2015 lanceerde de ZNA Nierkliniek (Centrum met een internationaal  ISO voor Zorg en Welzijn certificaat) een online risicocalculator. Hiermee kunnen personen  tussen 35 en 74 jaar hun risico inschatten om binnen de 5 jaar nierlijden te ontwikkelen. 

Sindsdien namen reeds meer dan 70.000 Vlamingen de gelegenheid te baat om hun risico te bepalen. Wat blijkt? Meer dan 50% heeft overgewicht en het risico op nierlijden stijgt met een toenemende BMI (body mass index). Ook de bloeddruk stijgt met toenemend gewicht. In de groep met een BMI>30 heeft 45% een te hoge bloeddruk (hypertensie).

Overgewicht en obesitas voorkomen en behandelen kan het ontstaan van chronisch nierlijden derhalve vermijden of de progressie ervan afremmen.  De campagne van Wereldnierdag 2017 wil iedereen daarom aanzetten om gezonder te eten en meer te bewegen.

“Indien de zwaarlijvigheid niet via diëten en sporten te behandelen valt, is gebleken dat obesitaschirurgie een efficiënte manier is om een langdurig gewichtsverlies te bekomen. Dit gewichtsverlies heeft op zichzelf een gunstig effect op de nierfunctie. Daarnaast verbetert het een te hoge bloeddruk en suikerziekte, wat dan weer de werking van de nieren ten goede komt. Er is reeds veel onderzoek gedaan wat dit betreft. Hieruit is gebleken dat bij obese patiënten met nierlijden de nierfunctie niet verder achteruitgaat of zelfs verbetert na een obesitasoperatie. Voor patiënten van wie de nierfunctie nog normaal was voor de operatie blijft deze stabiel. Obesitaschirurgie kan aldus bij zwaarlijvige mensen nierlijden voorkomen of de achteruitgang van reeds bestaande nierproblemen vertragen.”, aldus dr. Leo Hendrickx, diensthoofd ZNA-Obesitaskliniek.

Laatste update op: 15-05-2017