ZNA-arts schrijft mee aan boek over arbeidsre-integratie

11/12/2017
ZNA_Ik wil werken
Op dinsdag 12/12 wordt het boek ‘Ik wil gewoon werken” van Fons Leroy, afgevaardigd bestuurder van de VDAB en Wendy Ranschaert voorgesteld aan de pers.

Het boek benadrukt het maatschappelijk belang van re-integratie na ziekte en bevat bijdragen van 15 deskundigen.

Dr. Marie Van Remoortere, pijnarts verbonden aan het ZNA Multidisciplinair Pijncentrum, schreef het hoofdstuk over arbeidsre-integratie bij de pijnpatiënt: “Werk geeft sociale contacten, stimuleert de hersenen, geeft een reden om op te staan, onderhoudt verbinding met de maatschappij en zorgt voor financiële onafhankelijkheid. Wij als artsen zien patiënten met een laag zelfbeeld, die angstig en onzeker zijn door langdurige arbeidsongeschiktheid en maatschappelijke disconnectie, vaak door onvoldoende steun en onvoldoende opvolging. Er zijn veel schakels in het ziekteproces die maken dat een re-integratie niet vanzelf loopt: daar hebben zowel werkgevers, artsen, zorginstanties als de maatschappij zelf hun aandeel in,” licht dr. Marie Van Remoortere toe.

Met het hoofdstuk drukt ze de hoop uit die ze als arts koestert: dat meer van haar patiënten op termijn zelf vragen om opnieuw aan het werk te gaan. "En dat kan alleen lukken als we ons als maatschappij veel meer focussen op wat iemand wél kan in plaats op wat hij niet (meer) kan."

Meer details over het boek lees je hier

Laatste update op: 11-12-2017