ZNA Joostens breekt mee lans voor gemeenschappelijk ouderenzorgbeleid

28/06/2017
Samen voor gemeenschappelijke zorg
Iedereen moet de juiste zorgverlening krijgen. Dat is het uitgangspunt van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GOB), dat ontstond uit het Zorgstrategisch Plan Zoersel, mede het initiatief van ZNA Joostens. Het GBO beoogt een toegankelijker zorgaanbod voor bepaalde doelgroepen.

 

In 2013 nam de directie van ZNA Joostens het initiatief tot samenwerking met het lokaal bestuur van Zoersel rond een gezamenlijk ouderenzorgbeleid. Het doel hiervan was om enerzijds beter op de zorgvraag van deze kwetsbare doelgroep in te spelen en anderzijds financiële middelen beter op elkaar af te stemmen. Onder meer het OCMW, het CAW en de verschillende mutualiteiten werden in dit strategisch zorgplan betrokken.

Als resultaat van dit zorgplan kan de gemeente Zoersel zich vandaag met trots pionier van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) noemen. Het GBO wordt luid toegejuicht door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

De uitwerking van het strategisch zorgplan houdt niet op bij het GBO. Dit najaar participeert ZNA Joostens actief mee aan de hervorming van de eerstelijnszorg in Zoersel met alle betrokken actoren.

Contact GBO Zoersel

Laatste update op: 29-06-2017