ZNA Joostens zet de deuren open

14/03/2019
Vorige week verwelkomden HIVSET en ZNA Joostens 17 Indische verpleegkundigen.


Deze verpleegkundigen volgen er de komende 6 maanden een intensief traject. Het traject omvat een combinatie van lessen, stages en maatschappelijk werk.

Daniël Leeten, directeur HIVSET HBO5 verpleegkunde: “Het uitgangspunt van dit project is om via intensieve samenwerking het huidige tekort van zorgverleners, in dit geval verpleegkundigen, een beetje op te vangen. Met dit programma willen we onze Indische studenten de competenties van een Belgische basisverpleegkundige eigen maken. Op die manier kunnen ze mits de verlenging van hun visum voor minimum drie jaar als verpleegkundigen in de regio tewerkgesteld worden. Dit project is het resultaat van een intensief overleg tussen verschillende organisaties die hierover dezelfde visie dragen en er 100% voor willen gaan".

Doorheen het traject kunnen de Indische verpleegkundigen rekenen op continue begeleiding van twee verpleegkundigen, een stagementor, een pedagoog en een psycholoog.

Theorie en praktijk

Vooral geriatrische en psychiatrische verpleegkundige inhoud zal aan bod komen. Daarnaast kunnen de Indische verpleegkundigen hun verpleegtechnische vaardigheden afstemmen op het materiaal dat de Belgische zorgorganisaties gebruiken. 

De theorie wordt onderwezen in ZNA Joostens, terwijl het werkplekleren doorgaat in verschillende zorginstellingen die zich op ouderenzorg richten. Uiteraard biedt ZNA Joostens ook werkplekleren aan.

Meer weten?

Lees het volledige persbericht

Laatste update op: 14-03-2019