ZNA sluit nieuw sociaal akkoord af

06/08/2019
Akkoord tussen vakorganisaties en directie biedt medewerkers nieuwe voordelen

 

De sociale partners en de ZNA-directie sloten vorige week een nieuw sociaal akkoord voor de komende jaren. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat ZNA als grootste zorginstelling van België een aantrekkelijke werkgever is en blijft.

Het sociaal akkoord bevat voor de medewerkers heel wat interessante maatregelen:

  • De huidige tewerkstellingsgarantie wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden.
  • De koopkracht van alle medewerkers wordt verhoogd door een stijging van de waarde van de maaltijdcheques naar 7,5 euro.
  • Om onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verbeteren, nemen we bij de berekening van het loonbarema van nieuwe medewerkers voortaan de volledige relevante anciënniteit over (in plaats van de helft tot nu toe).
  • De werknemers- en werkgeversafvaardiging engageren zich om samen op korte termijn een actieplan te maken voor meer ‘werkbaar en wendbaar werk’. Onder meer werkdruk, stress, stijl van leidinggeven, medewerkersbetrokkenheid, ziekteverzuim,… zullen hierin aan bod komen.
  • Om oplossingen te zoeken voor de Antwerpse mobiliteitsproblemen wordt een voltijdse mobiliteitsmanager aangesteld. Die moet de bereikbaarheid van onze ziekenhuizen verbeteren, zowel voor onze medewerkers als voor onze patiënten en leveranciers. Voor deze nieuwe functie wordt binnenkort een vacature gepubliceerd.

Naast de hierboven opgesomde maatregelen, bevat het sociaal akkoord nog een hele reeks andere zaken die bijdragen aan een duurzaam sociaal personeelsbeleid.

Dit akkoord loopt tot einde 2022 en geldt zowel voor contractuele als statutaire ZNA-medewerkers.

Laatste update op: 06-08-2019