ZNA vervangt dienst Radiologie van ZNA Cadix

07/06/2024
ZNA vervangt tot nader order de radiologen ZNA Cadix. Na de eerste terugkoppeling van een intern onderzoek naar de werking is vastgesteld dat de kwaliteit van de medische beeldvorming niet altijd beantwoordde aan de strenge kwaliteitsstandaarden.

 

 

 

 

Daarom neemt ZNA vanuit het voorzorgsprincipe meteen bewarende maatregelen, minstens tot wanneer het onderzoek volledig is afgerond. Radiologen van andere ZNA en GZA-campussen zullen de onderzoeken in ZNA Cadix uitvoeren. De kwaliteit van de toestellen in ZNA Cadix staat buiten kijf. Het gaat om de nieuwste toestellen op de markt. 

De medische audit (*) werd gevraagd door hoofdarts na enkele meldingen van artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Die gingen over de kwaliteit van de verslaggeving van uitgevoerde onderzoeken voor medische beeldvorming in ZNA Cadix. In de audit toetsten externe en onafhankelijke experten of de medische beeldvorming en verslaglegging overeenkomt met de geldende kwaliteitseisen. Uit de eerste resultaten blijkt dat diagnoses niet altijd volledig of nauwkeurig genoeg waren. 

(*) Een medische audit is een instrument om de kwaliteit van het handelen van een arts te beoordelen.  

Omdat ZNA de hoogste zorgkwaliteit wil bieden, zijn onmiddellijk bewarende maatregelen genomen, zoals de vervanging van de radiologen in kwestie door radiologen van andere campussen van ZNA en GZA Ziekenhuizen. Dit garandeert de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. De beslissing is genomen door de hoofdarts, met de steun van de raad van bestuur. De maatregel is in afwachting van het definitieve eindrapport dat binnenkort verwacht wordt.  

Els van Doesburg, voorzitter:  
Patiënten die beroep doen op ZNA om medische hulp te krijgen, krijgen de hoogste zorgkwaliteit. Dat is waar we als ziekenhuis voor staan. Als die kwaliteit in het gedrang komt, grijpen we in. Dat is wat we hier vandaag doen.” 

Dr. Katrien Bervoets, hoofdarts: 
Voor ons is de veiligheid van de patiënten het allerhoogste. Daarom hebben we niet getwijfeld om meteen in te grijpen. We nemen als ziekenhuis nu al deze bewarende maatregelen omdat we niet willen en kunnen wachten op het eindrapport van de medische audit en nog bijkomend onderzoek. We zullen dit tot op het bot uitzoeken en uiteraard de betrokken patiënten verwittigen.” 

 

We doen al het mogelijke om de geplande onderzoeken van medische beeldvorming te laten plaatsvinden in ZNA Cadix. Door de tijdelijk beperktere capaciteit zullen sommige onderzoeken mogelijk plaatsvinden op een andere campus. ZNA zal deze patiënten zo spoedig mogelijk contacteren. 

Daarnaast zal ZNA analyseren welke medische beelden van de voorbije periode opnieuw beoordeeld dienen te worden. Het gaat om beelden van ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus en ZNA Cadix van de voorbije twaalf maanden.  Als na deze controle blijkt dat een interpretatie van een beeld onvolledig of onvoldoende nauwkeurig was, neemt de behandelende specialist contact op met de patiënt.  

Wat is er aan de hand? 

ZNA vervangt tot nader order de radiologen van ZNA Cadix. Dat is gebeurd na de eerste terugkoppeling van een intern onderzoek naar de werking. Daaruit bleek dat de kwaliteit van de medische beeldvorming niet altijd beantwoordde aan de strenge kwaliteitsstandaarden.  
Daarom heeft ZNA vanuit het voorzorgsprincipe meteen bewarende maatregelen genomen, minstens tot wanneer het onderzoek volledig is afgerond.  
Radiologen van andere ZNA en GZA-campussen voeren nu de onderzoeken in ZNA Cadix uit.  

Is er een probleem met de toestellen?  

Neen, de kwaliteit van de toestellen in ZNA Cadix staat buiten kijf. Het gaat om de nieuwste toestellen op de markt. 

Over welke ziekenhuizen gaat het? 
Het gaat over de medische beelden genomen in ZNA Cadix, ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus. Het gaat dus niet over andere ZNA-campussen. 

Over welke onderzoeken gaat het? 
Het gaat over onderzoeken met RX (röntgenfoto’s), CT-scanner en, MRI-scanner (NMR). Onderzoeken met een PET-scanner en nucleaire beeldvorming vallen buiten deze audit. 

Over welke periode gaat het? 
In het najaar van 2023 hebben meldingen aanleiding gegeven tot een medische audit. ZNA gaat daarom de verslaggeving van de beelden opnieuw bekijken van alle patiënten die het voorbije jaar medische beelden hebben laten maken in ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus of ZNA Cadix. 

Welke gevolgen kan dit hebben voor patiënten? 

Een onnauwkeurige of onvolledige verslaggeving van de medische beeldvorming kan in het ergste geval leiden tot een onjuiste, onvolledige of gemiste diagnose.  
In het belang van de patiëntveiligheid hebben wij daarom onmiddellijk enkele bewarende maatregelen genomen. 

Wat als patiënten vermoeden dat er in hun dossier fouten zijn gemaakt? 

ZNA zal analyseren welke medische beelden van de voorbije periode opnieuw beoordeeld dienen te worden. Het gaat om beelden van ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Cadix van de voorbije twaalf maanden. Als na deze controle blijkt dat een interpretatie van een beeld onvolledig of onvoldoende nauwkeurig was, neemt de behandelende specialist contact op met de patiënt. Een precieze tijdsindicatie werken we nog uit.  

Welke maatregelen treft ZNA? 

In het belang van de patiëntveiligheid nemen we uit voorzorgen onmiddellijk een aantal maatregelen: 

  1. De huidige radiologen zijn vervangen door radiologen van andere ZNA- en GZA-sites. 

  1. We evalueren de beelden opnieuw van de patiënten die het voorbije jaar medische beelden hebben laten maken in ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus of ZNA Cadix. Als na deze controle zou blijken dat een interpretatie van een beeld onvolledig of onvoldoende nauwkeurig was, dan zullen we contact opnemen met de patiënt. 

  1. ZNA doet al het mogelijke om de geplande onderzoeken van medische beeldvorming te laten plaatsvinden in ZNA Cadix. Door de tijdelijk beperktere capaciteit zullen sommige onderzoeken mogelijk plaatsvinden op een andere campus. ZNA zal deze patiënten zo spoedig mogelijk contacteren. Patiënten moeten het ziekenhuis dus zelf niet opbellen. 

  1. Voor patiënten met vragen voorzien we naast deze online Q&A en een infonummer, waar zij van maandag tot en met zaterdag terecht kunnen van 10 uur tot 18 uur. 

Waarom gaat mijn afspraak misschien niet door? 

Door de tijdelijk beperktere capaciteit in ZNA Cadix zullen sommige onderzoeken mogelijk op een andere campus doorgaan. ZNA zal deze patiënten zo spoedig mogelijk contacteren. Zij hoeven dus zelfs niets te doen. Wordt de patiënt niet opgebeld, dan gaat de afspraak door zoals gepland. 

Patiënten met vragen kunnen terecht op de vragenlijst op de website en bij het gratis infonummer 0800 61 107, van maandag tot en met zaterdag van 10 uur tot 18 uur. 

Hoe moeten patiënten hun afspraken voor beeldvorming herplannen?  

ZNA doet al het mogelijke om de geplande onderzoeken van medische beeldvorming te laten plaatsvinden in ZNA Cadix.  
ZNA zal de patiënten van wie de afspraak toch gewijzigd moet worden zo spoedig mogelijk contacteren. Zij hoeven dus zelfs niets te doen. Wordt de patiënt niet opgebeld, dan gaat de afspraak door zoals gepland. 

Waar kan je terecht met vragen?   

  • Bel onze gratis infolijn: 0800 61 107 
  • ​Maandag tot en met zaterdag – 10 tot 18 uur 
Laatste update op: 07-06-2024