ZNA voorbereid op mogelijke tweede coronagolf

24/07/2020
Sinds vorige week neemt het aantal COVID-19-besmettingen weer toe. Dit betekent dat we mogelijk een tweede golf in onze ZNA-ziekenhuizen kunnen verwachten.


Bij ZNA startten we een tijd geleden al met de voorbereiding van een mogelijke tweede golf. Door de kennis en expertise die we tijdens de eerste golf opbouwden, weten we hoe we snel, efficiënt en veilig met een pandemie van deze omvang kunnen omgaan.
 

Normale werking

Momenteel zien we een lichte stijging van het aantal COVID-19-opnames in onze ziekenhuizen. Dit is slechts een fractie van de aantallen die we in april opvingen. Deze lage aantallen leggen geen beperking op de normale werking van onze ziekenhuizen. 

Alle zorg kan op een veilige manier doorgaan: zowel raadplegingen en onderzoeken als geplande opnames en niet-geplande opnames die via de dienst spoedgevallen binnenkomen. 

Een ziekenhuis is er standaard op voorzien om iemand met een infectieziekte in een aparte kamer te verzorgen. Zo verzorgen we vandaag ook de mensen met COVID-19 binnen onze normale werking: geïsoleerd en gescheiden van andere patiënten. 
 

Stappenplan voor opschaling

Op dit moment is opschaling nog niet aan de orde. Maar indien nodig kunnen we snel extra bedden vrijmaken voor de opvang van COVID-patiënten. We beschikken over een duidelijk stappenplan voor opschaling in geval we meer patiënten moeten opnemen. Dit plan is volledig in lijn met de fases die de overheid bepaalde en met het aantal bedden dat bij iedere fase voorzien moet zijn. 
 

Continue opvolging van de situatie

Sinds de uitbraak van COVID-19 richtte ZNA meerdere overlegorganen en werkgroepen op die de situatie op de voet volgen. Ook toen het aantal patiënten en de besmettingen afnamen, ging ZNA door met het evalueren van de cijfers en de activiteit in het ziekenhuis. Nu de heropflakkering een feit is, bespreekt het directiecomité dagelijks met het team van Ziekenhuisnoodplan wat de te ondernemen acties zijn. 
 

Onze medewerkers staan er niet alleen voor

Vele van onze medewerkers kregen de afgelopen maanden weinig rust en door de snelle heropflakkering is er nauwelijks tijd om te recupereren. We vinden het dan ook belangrijk onze medewerkers alle mogelijke ondersteuning te geven. Niet enkel op operationeel en logistiek vlak, maar ook psycho-sociaal. Vandaar dat we een ZNA Zelfzorgteam in het leven riepen. Onze medewerkers kunnen altijd beroep doen op dit team wanneer ze nood hebben aan psychologische ondersteuning.

Laatste update op: 31-07-2020