Auditverslagen ZNA PVTA

De Vlaamse overheid vervult een onafhankelijke rol in het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van zorg in de psychiatrische ziekenhuizen (PZ). Naast het garanderen van de basiskwaliteit wil de Vlaamse overheid de ziekenhuizen ook stimuleren tot voortdurende kwaliteitsverbetering. 

In deze context licht Zorginspectie elk psychiatrisch ziekenhuis door bij de verlenging van de erkenning van het ziekenhuis.  

Lees meer op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Audit ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen (toen nog: ZNA PVT Hoge Beuken)

De laatste audit die Zorginspectie uitvoerde voor ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen (toen nog: ZNA PVT Hoge Beuken) dateert van 2011:

Evolutie sinds de laatste audits

Extra info

Overzicht van de overige auditverslagen van ZNA Volwassenenpsychiatrie

Laatste update op: 12-08-2021