Studies bij ZNA Volwassenenpsychiatrie

Binnen ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus lopen interessante onderzoeken waaraan ook mensen die ambulant opgevolgd worden door de huisarts/psychiater kunnen participeren. Ontdek er ook alles over tijdens het symposium over schizofrenie

De European Long-acting Antipsychotics in Schizophrenia Trial (EULAST) betreft een vergelijkend onderzoek wat betreft de behandeltrouw bij patiënten met schizofrenie die orale of depot medicatie toegediend krijgen. Patiënten die minimum 0,5 tot maximum 7 jaar geleden hun eerste psychose doormaakten, worden gerandomiseerd op paliperidone (orale/depot vorm) of aripiprazole (orale/depot vorm). Deelnemers worden, na medicatieswitch, gedurende 18 maand door middel van een maandelijks gesprek opgevolgd en gebruiken de studiemedicatie gedurende deze periode gratis. Voornamelijk patiënten die ontevreden zijn over hun huidig antipsychoticum (door beperkte effectiviteit, door bijwerkingen of om andere redenen) kunnen baat hebben bij een deelname daar zij een ander antipsychoticum gratis kunnen uitproberen. Ook de intensieve opvolging eigen aan de studie blijkt voor vele patiënten erg nuttig. Reiskosten worden ruim vergoed. Wij merken zeer weinig drop-outs noch adverse events bij de 47 geïncludeerde patiënten. Contacteer Esther De Clercq ([email protected]; 03/217.70.34) voor meer info.

Prednisolon is een placebogecontroleerde, proof-of-concept study voor patiënten met een recent ontstane (< 7 jaar) psychotische stoornis waarbij Prednisolon of een placebo wordt toegevoegd aan het bestaande medicatieschema. Er zijn aanwijzingen dat er bij patiënten met een psychotische stoornis sprake kan zijn van een verhoogde ontstekingsgraad in de hersenen waardoor hersencellen aangetast worden en de cognitieve en negatieve klachten verergeren. Een ontstekingsremmend middel kan dit proces gunstig beïnvloeden. Indien dit onderzoek aantoont dat er een gunstig effect is van kortdurend Prednisolon-gebruik, zal met vervolgonderzoek bepaald worden welk ontstekingsremmend middel geschikt is voor langdurige behandeling. Er is een ruime financiële vergoeding voorzien bij deelname. Wij merken weinig adverse events bij de 18 geïncludeerde patiënten. Contacteer Esther De Clercq ([email protected]; 03/217.70.34) voor meer info.

Raloxifene Addition in Patients with a SchizOphrenia spectrum DIsorder (Rapsodi) betreft een onderzoek waarbij patiënten met een psychotische stoornis 12 weken studiemedicatie of een placebo innemen, bovenop hun huidige medicatie. De studiemedicatie is op basis van Raloxifen, dat een vergelijkbare werking heeft met oestrogeen, doch met een minder negatief bijwerkingenprofiel. Het is namelijk bekend dat premenopauzale vrouwen over het algemeen minder last hebben van psychotische klachten in vergelijking met mannen en postmenopauzale vrouwen. Daaruit groeit het vermoeden dat hormonen invloed hebben op psychotische en aanverwante klachten zoals problemen met het denkvermogen. Indien positieve effecten blijken uit het onderzoek, kan Raloxifen in de toekomst hopelijk worden ingezet in de behandeling van patiënten met psychose. Voordeel van dit onderzoek is dat er weinig exclusiecriteria zijn in verband met psychiatrische voorgeschiedenis. Raloxifen wordt dus onderzocht bij een brede populatie. Belangrijk is wel dat patiënten in het verleden geen cardio-vasculaire aandoeningen of borstkanker hebben gehad en dat ze geen schildklier- of antistollingsmedicatie nemen. Contacteer Sarah Vanduffel ([email protected]; 03/217.70.34) voor meer info.

GHB: ZNA Sint-Erasmus is het referentiecentrum in Antwerpen wat betreft de ontwenning van GHB en GBL. Mensen die graag willen ontwennen van GHB of GBL, kunnen zich aanmelden voor de standaardbehandeling met behulp van benzodiazepines (Diazepam). Tijdens hun opname wordt hun comfort rond de ontwenning opgevolgd aan de hand van vragenlijsten. Drie maand na hun ontslag worden zij opnieuw gecontacteerd en wordt hun momentaan gebruik in kaart gebracht. Contacteer Bieke De Wilde ([email protected]; 03/270.89.02) voor meer info.

Laatste update op: 12-05-2017