ZNA Pijncentrum schakelt pijn in de helft van het lichaam uit

Recent hebben de artsen van het ZNA Pijncentrum voor het eerst een specifieke techniek uitgevoerd: een percutane chordotomie. Hierbij wordt de tractus spinothalamicus lateralis in het ruggenmerg doorgebrand. Zo ervaart de patiënt onmiddellijk na de ingreep geen pijn meer in 1 lichaamshelft. Dit terwijl de tastzin onaangeroerd blijft.

Deze techniek kan uitgevoerd worden bij palliatieve patiënten met een intense pijnklacht in 1 lichaamshelft die gesitueerd is onder dermatoom C5 en waarbij de pijnklacht niet onder controle is onder het medicamenteuze beleid. Klassieke indicaties zijn een mesothelioom of een heupfractuur bij een inoperabele palliatieve patiënt. De opnameduur bedraagt minimaal 24 uur. De 2 procedures die werden uitgevoerd verliepen erg vlot met zeer goed resultaat. Tijdens de ingrepen werd dr. Marie Van Remoortere bijgestaan door een specialist uit Nederland die veel ervaring heeft met deze techniek. 

Het ZNA pijncentrum is actief op verschillende ZNA-sites waarbij expertise en know-how gedeeld wordt tussen de verschillende zorgverstrekkers.

Laatste update op: 15-05-2017