Destigmatisering in de geestelijke gezondheidszorg

26/06/2018 | 09.00 u.

Door Prof. dr. Inge Glazemakers

ZNA-UKJA participeert aan het project van de Koning Boudewijnstichting rond destigmatisering in de geestelijk gezondheidszorg. Het project nodigt uit om stil te staan bij de woorden en beelden die we gebruiken om te communiceren over geestelijke gezondheidsproblemen. Prof. dr. Inge Glazemakers staat stil bij hoe onze woorden en beelden een effect kunnen hebben op het herstel, het welbevinden en het zelfstigma van kinderen, jongeren en hun naasten.

Het seminarie start om 09.00 u. - het einde is voorzien voor 10.30 u.

Inschrijven doet u via mail aan Kirsten De Meulenaer.

Het seminarie is gratis voor ZNA-medewerkers.
Deelnameprijs voor externe deelnemers is 15 euro - te storten op rekeningnummer BE27 0910 10849 073 - BIC GKCCBEBB, met volgende mededeling UKJA datum seminarie/naam deelnemer/ KPL 8015109.

Contactinfo

Kirsten De Meulenaer
03 280 49 34

Locatie

ZNA Middelheim - Mehta complex - Brabo
Lindendreef 1
Antwerpen
BE
Laatste update op: 23-03-2018