Medisch Expertisecentrum 'Gezond ouder worden'


 

Binnen het Geriatrische dagziekenhuis van ZNA Middelheim ontplooide zich het Medisch Expertisecentrum ‘Gezond Ouder Worden’. Dat richt zich op de jonge senior van 65-plus. Dit unieke geriatrische complex met universitair karakter is een expertisecentrum in frailty en sarcopenie.

Focus op preventie

Het opzet van het Medisch Expertisecentrum ‘Gezond Ouder Worden’ is de 65-plusser tijdig wapenen tegen toenemende broosheid, om hem zo langer autonoom en actief te houden. Dit start met de oppuntstelling van de graad van kwetsbaarheid en de opmaak van een persoonlijk ‘robuustheid-rapport’. Daaraan kan dan een specifiek zorgtraject en behandelingsplan worden gekoppeld. De focus ligt op een snelle diagnostiek, met speciale aandacht voor de bio-psycho-sociale fragiliteit (fysieke en cognitieve frailty) en sarcopenie. Altijd met het doel om preventief te werken en verdere achteruitgang te voorkomen.

Gericht op thuiszorg

Omdat er steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis wonen, en we deze positieve tendens graag ondersteunen, richt het expertisecentrum zich in de eerste plaats op thuiszorg en ambulante zorg. Er wordt van hieruit nauw en intensief samengewerkt met de interne specialistische diensten en externe zorgverleners en -organisaties. 

 

Contact

Afspraak maken:  03 280 30 03      

Onthaal dagziekenhuis:  03 280 49 44

De geriaters van het Medisch Expertisecentrum

Laatste update op: 26-04-2023