Het SLIM-programma

Het SLIM-programma focust op de kernbegrippen ‘Sport’, ‘Leefstijl’, ‘Individueel’ en ‘Motivatie’.

Sport & Leefstijl  

Bewegen is niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest.

Onze kinesisten gaan daarom op een verantwoorde wijze samen met je kind of jongere op zoek naar de sportieve activiteiten hij of zij leuk vindt om te doen. Tegelijk zetten onze diëtisten in op een gezonde levensstijl en stellen ze de ideale menukaart samen voor jullie hele gezin.

Individueel & Motivatie 

Iedereen is uniek.

Onze SLIM Squad richt zich daarom steeds op jullie specifieke situatie, zowel die van het kind als die van het gezin.

Samen bekijken we welke gewoontes we kunnen veranderen en motiveren we jullie om deze vol te houden. We zoeken ook uit waar jullie in de buurt hulp en steun kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld bij de lokale sportclub.

De stappen van het SLIM-programma

  • Eerste consultatie

Na de aanmelding via het formulier volgt een consultatie bij de arts die je gezondheid van je kind in kaart brengt. 

Om dit te doen zijn de groeigegevens nodig. Breng die dus zeker mee. Je kunt ze vooraf opvragen bij de CLB-arts of Kind en Gezin.

De arts bekijkt tijdens deze consultatie ook of er tijdens de startdag aanvullende onderzoeken, zoals een extra bloedonderzoek of suikertest (OGTT), moeten gebeuren.

  • De startdag

We starten met een reeks medische onderzoeken in het dagziekenhuis van het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis (locatie P5). De verpleegkundige maakt jullie wegwijs en beantwoordt eventuele vragen. Je kind wordt gewogen en de arts doet een lichamelijk onderzoek. Daarna wordt er bloed afgenomen

Is er nood aan een uitgebreidere suikertest (waarbij er twee uur lang om de 30 minuten bloed wordt afgenomen)? Dan krijgt je kind een infuus, zodat er maar één keer moet worden geprikt. Indien nodig liggen de verdovingspleisters klaar en ook onze pedagogische medewerkers staan paraat om afleiding te bieden.

Daarna is het tijd om kennis te maken met alle leden van de SLIM Squad

Er is ook een startgesprek met de diëtist en de psycholoog en je kind doet al een eerste reeks oefeningen met de kinesist (breng dus zeker sportkleding mee).

Op het einde van de startdag gaan jullie terug naar huis met een nieuw leefstijl-schema.

  • De opstartfase  

Eerst bekijken we het bewegings- en voedingspatroon.

De kinesist zet je kind aan tot voldoende beweging. Dit sportieve luik is redelijk intensief, maar wordt steeds zo goed mogelijk in het thuisschema ingepast.

De arts en diëtist zullen jullie helpen bij de gezonde voedingsgewoonten en de psycholoog zorgt dat de motivatie op peil blijft.

Na zo’n 4 maanden, waarin de SLIM Squad jullie familie goed leerde kennen, is het tijd voor de volgende stap.

  • De gezonde leefstijl-fase 

De SLIM Squad blijft jullie opvolgen: tijdens regelmatige consultaties bekijken de arts en de diëtist hoe alles loopt en hoe ze jullie kunnen ondersteunen, en wanneer nodig helpen de kinesist en de psycholoog jullie verder.

We gaan tijdens deze fase zoveel mogelijk thuis aan de slag. Kinderen en jongeren ‘horen’ immers niet in het ziekenhuis.

Afhankelijk van het verloop en jullie verdere behoeften, ronden we deze begeleiding zo’n twee jaar na de startdag af.

Laatste update op: 14-07-2021