Seminarie ZNA UKJA - Attachment-based Family Therapy als roadmap voor het versterken van ouder-kind relatiesdrag bij kinderen en jongeren met ASS

18/01/2022 | 09.00 u.
ZNA UKJA nodigt u graag uit voor het seminarie: Attachment-based Family Therapy als roadmap voor het versterken van ouder-kind relaties: Feasibility en Implementatie bij verschillende doelgroepen in verschillende interventiecontexten


Gezien de COVID-19-context gaat dit seminarie online door.

 

Attachment-based Family Therapy als roadmap voor het versterken van ouder-kind relaties: Feasibility en Implementatie bij verschillende doelgroepen in verschillende interventiecontexten

Spreker: Professor dr. Guy Bosmans, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de KU Leuven

Inhoud:

Verbindend werken wordt toenemend een belangrijk onderdeel van de opdracht van de professionele hulpverlening. Een recente analyse van de soms complexe ontwikkelingstrajecten van jonderen die onze hulpverlening nodig hebben, toont aan dat er, ondanks dit besef en de inspanningen die reeds gebeuren, te weinig vooruitgang geboekt wordt in onze hulpverlening in het gehechtheidssensitief werken.

Attachment-based Family Therapy (ABFT) is een model van waaruit zulke gehechtheidssensitieve hulpverlening op een meer systematische manier kan gebeuren.

Sinds 2009 wordt ABFT toegepast in verschillende sectoren (o.a. bijzondere jeugdzorg, thuisbegeleiding, residentiële psychiatrie, ambulante therapie, blended care), voor verschillende leeftijdsgroepen (lagere schoolkinderen, adolescenten, jongvolwassenen), en verschillende problematieken (depressie, suïcide, angst, eetstoornissen).

 

Inschrijvingsmodaliteiten

  • De inschrijvingen voor dit seminarie werden afgesloten.
  • Areditering werd aangevraagd
  • Het inschrijvingsgeld voor dit seminarie bedraagt 20 euro incl. BTW voor externe deelnemers. Geen inschrijvingskosten voor ZNA-medewerkers.  De link naar het webinar ontvangt u na ontvangst van de betaling.
  • ! Nieuwe betalingsvoorwaarden:
    • Met factuur: Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer BE42 091-0101002-54 met volgende mededeling: UKJA datum seminarie/naam deelnemer/KPL 8015109. Factuur aanvragen via [email protected]. Graag naam firma/maatschappelijke zetel, adres, ondernemingsnummer maatschappelijke zetel, telefoonnummer, mailadres en BTW-plichtig ja/nee vermelden.
    • Zonder factuur: Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer BE27 091-0108490-73 met volgende mededeling: UKJA datum seminarie/naam deelnemer/KPL 8015109. Na storting op dit rekeningnummer kan u geen factuur meer aanvragen. Indien u dit wenst, kan u een betalingsbewijs aanvragen via Veerle Karsman.
  • Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt u een mail met een link om deel te nemen aan het online seminarie.

Contactinfo

Veerle Karsman
Laatste update op: 13-01-2022