ZNA UKJA seminarie (live): Een snoezelmindset binnenbrengen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

18/10/2022 | 09.00 u.
ZNA UKJA nodigt u graag uit voor het seminarie: Een snoezelmindset binnenbrengen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Snoezelen wordt gedefinieerd als: “Het doelgericht, begeleid en selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels in een sfeervolle omgeving volgens eigen keuze en tempo aangepast aan individuele behoeftes en mogelijkheden” (Devie en Vanoosthuyse, 2008). Het zou samengaan met positieve effecten op vlak van angstreductie, gedragsregulatie en stemming. Er blijkt echter weinig bekend over hoe kinderen en begeleiders deze vorm van stimulatie ervaren. Een literatuurstudie leverde tevens weinig informatie op in verband met het toepassen van snoezelen binnen een kinder- en jeugdpsychiatrische setting.
Sinds een paar jaar is er binnen ZNA-UKJA site ZNA Hoge Beuken (lagere schoolleeftijd) en site ZNA Middelheim (peuters-kleuters) een snoezelruimte ingericht op een afdeling van de kinder- en jeugdpsychiatrie. De snoezelruimte heeft als doel een combinatie te bieden van enerzijds ‘snuffelen’ (experimenteren aan de hand van de verschillende zintuigen) en anderzijds ‘doezelen’ (ontspannen/relaxeren), waarbij contact, afstemming en verbinding tussen kind en begeleider centraal staan.
 
Tijdens dit seminarie nemen we de deelnemers graag mee in de snoezelmindset door samen te experimenteren met snoezelmateriaal. We staan stil bij de voorlopige resultaten van ons onderzoek naar de praktijkervaringen van kinderen en hun begeleiders over de snoezelsessies. Tot slot gaan we samen in gesprek over de implicaties hiervan voor de praktijk.

Sprekers:
Thirsa Van Dongen: Klinisch psycholoog - Afdelingscoördinator – PhD, ZNA UKJA, CAPRI-Jeugd, UA
Charlotte Bogaerts: Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o., ZNA UKJA
Yelena Jacoby: Verpleegkundig afdelingshoofd, ZNA UKJA

Inschrijvingsmodaliteiten

  • U kan zich tot 13 oktober inschrijven via https://bit.ly/2KNEz6k.  
  • Accreditering werd aangevraagd
  • Het inschrijvingsgeld voor dit seminarie bedraagt 20 euro incl. BTW voor externe deelnemers. Geen inschrijvingskosten voor ZNA-medewerkers. 

! Nieuwe betalingsvoorwaarden:

  • Met factuur: Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer BE42 0910 1010 0254 met volgende mededeling: UKJA datum seminarie/naam deelnemer/KPL 8015109. Factuur aanvragen via Rune Van den Abbeele. Graag naam firma/maatschappelijke zetel, adres, ondernemingsnummer maatschappelijke zetel, telefoonnummer, mailadres en BTW-plichtig ja/nee vermelden.
  • Zonder factuur: Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer BE27 0910 1084 9073 met volgende mededeling: UKJA datum seminarie/naam deelnemer/KPL 8015109. Na storting op dit rekeningnummer kan u geen factuur meer aanvragen. Indien u dit wenst, kan u een betalingsbewijs aanvragen via Rune Van den Abbeele.

 

Contactinfo

Rune Van den Abbeele
+32 3 280 40 62

Locatie

ZNA Middelheim
Lindendreef 1
2020 Antwerp
BE
Laatste update op: 26-09-2022