Kanaal Integriteitsmeldingen

ZNA hecht veel belang aan integriteit. Een onderdeel van het integriteitsbeleid is het Kanaal Integriteitsmeldingen waar je vertrouwelijk en/of anoniem een melding kan maken. Een specifiek beschermingsstatuut is voorzien voor melders die een melding maken conform de bepaling van de wet van 22/11/2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector. 

Heb je vragen of twijfel je of een melding onder deze regeling valt? Wil je meer weten over het beschermingsstatuut, dan kan je steeds in alle vertrouwen de dienst Audit Risk & Compliance contacteren op het nummer 03-234 45 45 of via e-mail [email protected].

Het Kanaal Integriteitsmeldingen van ZNA staat voor het intern meldkanaal dat niet gebruikt kan worden voor klachten of suggesties van patiënten. Daarvoor is onze ombudsdienst verantwoordelijk. Lees meer over de ombudsdienst.

 

Hoe kan je een melding bij KIM maken?

Op drie manieren:

  1. Je gaat fysiek langs bij de dienst Audit, Risk & Compliance in ZNA Sint-Elisabeth
    Tip : maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak, zodat er iemand is om naar je verhaal te luisteren.
  2. Telefonisch op weekdagen tussen 9:00 u. en 16:00 u. op het nummer 03 234 45 45.
  3. Digitaal via https://zna.sdwhistle.com/nl/home. Het gebruik van die digitale tool zorgt voor volledige anonimiteit waardoor ook de dienst Audit, Risk & Compliance niet op de hoogte is van je identiteit.

Je melding komt terecht bij de dienst Audit, Risk & Compliance.

 

Wat gebeurt er na je melding?

Ten laatste 7 dagen na je melding krijg je een ontvangstbevestiging.

De dienst Audit, Risk & Compliance gaat na of je melding aan de criteria voldoet en start zo nodig een onderzoek op. Dat onderzoek duurt maximaal 3 maanden. De resultaten van het onderzoek worden uitgeschreven in een rapport dat de CEO of de voorzitter van de raad van bestuur krijgt. Je identiteit wordt niet in dat rapport vermeld. De CEO of de voorzitter van de raad van bestuur bepaalt vervolgens wat er met de bevindingen gebeurt.

Laatste update op: 30-03-2023