De oncologische behandeling van kanker

De behandeling van kanker hangt af van het type en de uitgebreidheid (op één plaats of uitgezaaid) van de ziekte. Op basis van deze gegevens wordt gekozen voor radiotherapie, chemotherapie of een operatie als hoofdbehandeling, die dan eventueel nog met een bestraling of geneesmiddelen kan worden aangevuld. 

 • mogelijke behandelingen bij een plaatselijk gezwel:
  • operatie
  • bestraling
 • mogelijke behandeling bij uitzaaiingen:
  • hormonale therapie
  • chemotherapie
 • mogelijke behandeling bij kanker van de bloedvormende organen,
  waarbij het beenmerg is aangetast:
  • chemo- en immunotherapie
  • beenmergtransplantatie
Laatste update op: 10-08-2021