Nazorg

  • De fietstest is een vermoeiend en inspannend onderzoek.
  • Na afloop kan je je opfrissen en omkleden.
  • Wanneer we je slagader aanprikten mag je het drukverband pas na twee uur verwijderen.
Laatste update op: 18-04-2016