Verloop

  • Met ontbloot bovenlijf ga je op de fiets zitten.
  • Je krijgt een bloeddrukmeter om je arm en op je rug en borst plakken we strips, zo kunnen we een hartfilm maken terwijl je fietst.
  • Je krijgt een mondstuk om door te ademen en we zetten ook een klem op je neus, zodat je zeker door je mond ademt.
  • Soms zetten we je ook een masker op.
  • Je krijgt een klemmetje op je vinger of je oorlel, zo meten we de zuurstofspanning in je bloed.
  • In sommige gevallen zullen we je slagader aanprikken om een bloedgasanalyse uit te voeren. Via een slangetje in je slagader kunnen we tijdens het onderzoek herhaaldelijk bloed afnemen zonder steeds opnieuw te moeten prikken.
  • Als alle meetapparatuur is aangesloten kan je beginnen met fietsen.
  • Je begint langzaam maar we voeren het tempo op, je arts kan alleen conclusies trekken wanneer je je echt inspant.
  • Meld ons tijdig wanneer je denkt niet meer verder te kunnen of wanneer je pijn hebt op de borst.
  • Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Laatste update op: 18-04-2016