Verloop

  • Bij een provocatietest zit je in een stoel. Je hebt een klem op de neus zodat je zeker door je mond ademt.
  • In je mond zit een mondstuk, dat verbonden is met een meetapparaat.
  • De laborant of verpleegster zal je vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen.
  • Daarna zal je met tussenpozen, verschillende waterige oplossingen inhaleren.
  • Na iedere oplossing meten we je longfunctie. Wanneer je benauwdheidsreactie te hevig wordt, krijg je onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend, waarmee de reactie normaalgezien direct wegebt.
  • Tegen het einde van het onderzoek krijg je  een luchtwegverwijder toegediend.

Het onderzoek is afgelopen wanneer je longfunctie weer helemaal normaal is en kan 1 uur duren.

Aandachtspunt

Tijdens het onderzoek kan je een lichte vorm van benauwdheid ervaren, die verdwijnt zodra de luchtwegverwijder wordt ingeademd. Na het onderzoek hebben sommige mensen last van keelpijn of prikkelhoest. Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.

Laatste update op: 21-04-2016