Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

De gynaecologen van ZNA nemen zeer actief deel aan wetenschappeljk onderzoek.

Overzicht van de publicaties van de afgelopen 5 jaar:

  • ‘Intramyometrial uterine fat metaplasia’

C. Panayotidis, B. van Herendael.

J Minim invasive gynecol 2008 Sep-Oct 15(5):525-6

  • ‘Cornual ectopic’

C. Panayotidis, B.J. van Herendael

Gynecological Surgery 2009; 6(3):265-266

  • ‘Intra uterine adhesions (IUA): has there been progress in understanding and treatment over the last twenty years’

C. Panayotidis, S. Weyers, J. Bosteels, B. van Herendael.

Gynaecological surgery 2009; 6(3): 197-211

  • ‘Laparoscopic Strassman’s metroplastie for bicornuate uterus’

S. Pisat, B. Tas, B.J. van Herendael

Gynaecological surgery 2009; 6(2): 153-158

  • ‘The effectiveness of hysteroscopy in improving pregnancy rates in subfertile women   without other gynaecological symptoms: a systematic review’

Bosteels J., Weyers S., Puttemans P., Panayotidis C., van Herendael B., Gomel V., Mol W.J., Mathieu Ch., D’Hooghe T..

Hum Reprod Update 2010 Jan-Feb;16(1):1-11 review

  • ‘Belgian Consensus on adhesion prevention in hysteroscopy and laparoscopy’

Verguts Jasper, Bosteels Jan, Corona Roberta, Haemerlynck Tjalina, Metsdagh Greet, Nisolle Michelle, Puttemans Patrick, Squifflet Jean- Luc, Van Herendael Bruno, Weyers Steven

Gynecological Surgery, published online 22 april 2015 (link.springer.com)

  • ‘Complications of hysteroscopic surgery – how to avoid and manage.’

Van Herendael Bruno

Hoofdstuk in het boek Minimally Invasive Gynecologic Surgery A Practical and Evidence Based Guide

Edited by Jon Einarsson, MD, PhD, MPH and Arnaud Wattiez, MD, PhD

  • ‘Suturing: a skill nescessary for the gynecological endoscopic surgeon in routine surgery and in emergency situations’

Bruno J. van Herendael, Alfonso Rossetti, Ornella Sizzi

Ref Gynecol Obstet 16: 1-6

  • ‘Hysteroscopische sterilisatie. Een overzicht van de evolutie van de techniek.’

Bruno J van Herendael, Lisbeth Jochems.

Voordracht op het Doelencongres 2015, Rotterdam

Laatste update op: 26-04-2016