Organisatie

  • INZO 1 - route 805
    Op deze dienst komen voornamelijk patiënten na invasieve operatieve ingreep terecht. Er kunnen 12 patiënten gevolgd worden waarvan 4 in afzonderlijke kamers en 8 op een gemeenschappelijke zaal. Deze zaal leent zich vooral tot optimale bewaking en observatie door voortdurend en gelijktijdig contact met de verscheidene patiënten.
  • INZO 2 - route 835
    Het betreft hier voornamelijk een “medisch” intensieve zorgeneenheid, waar 12 patiënten in afzonderlijke boxen kunnen worden gevolgd. 
  • Step Down Unit 8D - route 819
    Deze afdeling heeft een medium care karakter. Op deze dienst komen patiënten met een acute hartproblematiek terecht, of wanneer ze door hun ziekte of na hun operatie nog teveel zorg en bewaking vereisen, meer dan mogelijk op een gewone verpleegafdeling.

In ZNA Middelheim heeft de afdeling Intensieve Zorg 40 bedden voor intensieve zorgpatiënten.

Laatste update op: 12-10-2021