Kinderendocrinologie

De kinderendocrinologie is een specialisatie binnen de pediatrie die zich bezig houdt met de hormoonhuishouding van kinderen. 

Hormonen regelen veel processen in het lichaam en wanneer je je zorgen maakt om de lengte of het gewicht van je kind, dat het te vroeg of te laat in de puberteit komt of wanneer je denkt dat je kind te veel drinkt en plast, is het raadzaam om kinderendocrinoloog te contacteren.

Kinderendocrinologen hebben zich na het afronden van de opleiding tot kinderarts in dit vakgebied gespecialiseerd.

Kinderpneumologie

Op de afdeling Kinderpneumologie behandelen we alle ziekten van de luchtwegen en de longen. Dat omvat onder meer infecties, chronisch hoesten, terugkerende luchtwegproblemen, astma, allergie enzovoort. De artsen van ZNA werken vaak samen met andere specialisten binnen (en buiten) het kinderziekenhuis waaronder NKO-artsen en kinderchirurgen. 

Kindernefrologie

Binnen het kinderziekenhuis is de afdeling kindernefrologie gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met nier- en/of blaasaandoeningen bij kinderen tot en met 16 jaar. Wij bieden zorg en opvolging voor volgende aandoeningen: aangeboren afwijkingen van de urinewegen, verworven nieraandoeningen (nefrotisch syndroom, glomerulonefritis), nierinsufficiëntie, hypertensie, urineweginfecties, nierstenen, incontinentie en bedplassen. Er is nauwe samenwerking met de dienst kinderurologie.

Kinderradiologie

Op de afdeling Radiologie houdt een aantal radiologen zich specifiek bezig met kinderen. Zo ondersteunen zij het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis met medische beeldvorming. Ze voeren onderzoeken uit bij jonge patiëntjes en bespreken de resultaten met kinderartsen en kinderchirurgen.

De meeste onderzoeken kunnen in het Kinderziekenhuis gebeuren, enkele specifieke onderzoeken vinden plaats in ZNA Middelheim. Jonge patiënten worden in dat geval begeleid door kinderverpleegkundigen.

Kinderreumatologie

Kinderreumatologie is het specialisme binnen de kindergeneeskunde dat zich richt op kinderen met chronische ontstekingen van de gewrichten, spieren, bloedvaten of andere organen.

Er zijn verschillende symptomen mogelijk:

 

 

  • pijnlijke/stijve gewrichten/spieren
  • dikke gewrichten
  • warme gewrichten

Ook andere lichaamsdelen kunnen getroffen worden door een kinderreumatologische aandoening.

Hoofd-halskliniek

Hoofd- en halskanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige tumoren in het hoofd- en halsgebied. Het kan gaan om tumoren ter hoogte van de lippen, tong, mondvloer, wangen, verhemelte, amandelen, keel, stembanden, maar ook van de sinussen, neusholte en speekselklieren.

In meer dan 90% gaat het om een kwaadaardige ontaarding van de “huid” (mucosae) van de bovenste luchtwegen: het plaveiselcelcarcinoom.

Psychologen

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ziek zijn is niet enkel een medisch-lichamelijk gebeuren. Vaak gaan ziek zijn en opname in het ziekenhuis gepaard met heel wat spanningen en emoties.Een psycholoog kan een steun zijn om de ziekenhuisopname met alles wat daarbij komt kijken, door te geraken. Samen met jou zoeken wij naar een manier om met de moeilijkheden die zich aandienen in het kader van jouw ziekteproces om te gaan.

Tijdens je opname of behandeling kan je steeds beroep op ons doen. Je kan bij ons terecht voor :

Pagina's