Psychologen

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ziek zijn is niet enkel een medisch-lichamelijk gebeuren. Vaak gaan ziek zijn en opname in het ziekenhuis gepaard met heel wat spanningen en emoties.Een psycholoog kan een steun zijn om de ziekenhuisopname met alles wat daarbij komt kijken, door te geraken. Samen met jou zoeken wij naar een manier om met de moeilijkheden die zich aandienen in het kader van jouw ziekteproces om te gaan.

Tijdens je opname of behandeling kan je steeds beroep op ons doen. Je kan bij ons terecht voor :

Sp-Psychogeriatrie

Deze medische dienst is gespecialiseerd in de behandeling van mentale aandoeningen en cognitieve stoornissen, zowel bij oudere als bij jongere patiënten.

Dementie is een van de meest voorkomende aandoeningen binnen de psychogeriatrie. ZNA heeft op dit domein een jarenlange expertise opgebouwd en kan patiënten een uitgebreid zorgaanbod aanbieden. De behandelende artsen werken multidisciplinair samen met andere betrokken diensten van ZNA.

Kinderchirurgie

De kinderchirurgen van het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis voeren de meeste operaties uit in het kinderdagziekenhuis.

In het volledig gerenoveerd kinderdagziekenhuis werken de kinderchirurgen volgens een vernieuwend concept. Binnen dit concept krijgt je kind vóór de operatie geen kamer meer toegewezen, maar je kan samen met je kind plaatsnemen in de lounge. Hier kan je kind in een aangename, ontspannen en huiselijke sfeer spelen, zonder het gevoel te hebben dat het zich in een ziekenhuis bevindt.

Psychiatrie - volwassenen

Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hebben in gedrag en beleving.

Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg biedt een antwoord op de grote vraag naar opvang en begeleiding voor volwassenen met psychische problemen binnen de regio Antwerpen.

 

  Nucleaire Geneeskunde

  Nucleaire geneeskunde helpt bij diagnosestelling of het opvolgen van behandelingen door middel van een isotopenonderzoek of een scintigrafie. Hiervoor wordt een zeer kleine onschadelijke hoeveelheid radioactieve stof of tracer toegediend. Deze tracers laten toe om de werking van een orgaan of weefsel in het lichaam te meten of in beeld te brengen en dit door middel van een gammacamera of PET-scanner.

  Soms is het aangewezen de scintigrafie te combineren met een CT-onderzoek, men spreekt dan van SPECT-CT of PET-CT. 

  Psychiatrie - kinderen

  ZNA Universitaire Kinder- & Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) diagnosticeert en behandelt kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) met ernstige emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Denk aan kinderen en jongeren met angst, depressie, trauma, ADHD, autisme, psychose .... 

  Anesthesie en reanimatie

  Anesthesie (ook wel: verdoving of narcose) is het vakgebied binnen de geneeskunde dat zich bezighoudt met verschillende vormen van verdoving, pijnbestrijding en de zorg bij een operatie, onderzoek of behandeling. De anesthesisten van ZNA werken dan ook niet uitsluitend op de operatiekamer.

  Je treft hen in het ziekenhuis op de diensten Intensieve zorg en Spoedgevallen, de kraamafdeling en in het Pijncentrum. Vaak zijn zij aanwezig bij allerhande invasieve of vervelende onderzoeken op de diensten Gastro-Enterologie, Cardiologie en Radiologie.

  Orthopedie en traumatologie

  Op de dienst Orthopedie en Traumatologie van ZNA concentreren de specialisten zich op de diagnose en behandeling van problemen van het steun- en bewegingsstelsel. Dat zijn de gewrichten, botten, spieren, pezen en banden.

  Klachten kunnen aangeboren zijn, of later ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval, overbelasting of slijtage.

  De ZNA-orthopeden behandelen zowel acute als chronische klachten.

  Pagina's