Onze strategie

In ZNA's strategisch plan 2020 is vastgelegd waar we met ZNA in het jaar 2020 willen staan.

Het is een ambitieus en concreet toekomstbeeld. In 2020 wil ZNA op basis van meetbare patiënttevredenheid tot de top drie van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux behoren.

Diabetes: zorgtraject en conventie

Zorgtraject

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Het is een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Het traject start zodra de drie partijen een ‘zorgtrajectcontract’ ondertekenen.

 

De belangrijkste voordelen voor jou als patiënt zijn:

 

Pagina's