Screeningsfase


Tijdens de screeningsfase gaat het multidisciplinair team na welke aanpak voor jou het best zal werken.

Afhankelijk van het gekozen behandeltraject, zal het team een individuele begeleider of coach aanduiden die je tijdens je obesitastraject zal begeleiden.

De screeningsfase bestaat uit verschillende stappen. De obesitascoördinator geeft je de nodige praktische informatie. Ze maakt ook alle afspraken voor jou en probeert die zoveel mogelijk te bundelen.

 • Stap 1: het intakegesprek

Je maakt kennis met de behandelend chirurg en de obesitasverpleegkundige (coach). Hier vindt de algemene intake plaats. Je lichaamsgegevens worden genoteerd en de arts en/of obesitasverpleegkundige bepalen je BMI, je dieetgeschiedenis en eventuele bijkomende gezondheidsrisico’s.

Samen met de arts bekijk je voor welke behandeling je in aanmerking kan komen. Je coach volgt je vanaf nu van nabij op. Je kan bij hem/haar altijd terecht met vragen. Soms kan de coach in de loop van het traject wisselen: we zorgen ervoor dat de coach die we je toewijzen altijd het dichtst aansluit bij jouw specifieke noden.

 • Stap 2: 1ste contact met diëtiste en psycholoog en eventueel bijkomend onderzoek
   

  • Om na te gaan of bepaalde ziektes aan de basis liggen van je overgewicht kan een raadpleging bij een endocrinoloog voorafgaan aan je eerste gesprek bij de diëtiste en psycholoog.
  • Tijdens de eerste gesprekken met de diëtiste en psycholoog krijgen zij een duidelijk beeld van je dagelijkse calorie-inname, je eet- en leefgewoonten en van je omgeving.
  • Na deze contacten beslissen de chirurg, diëtiste en psycholoog definitief welke behandeling het best bij je past en of je in aanmerking komt voor een operatie. In geval van een operatie zullen er ook preoperatieve onderzoeken plaatsvinden.
 • Stap 3: de preoperatieve onderzoeken

Afhankelijk van je leeftijd en medische voorgeschiedenis breiden we de standaard preoperatieve onderzoeken uit met een volledig cardiologisch onderzoek, pneumologisch onderzoek en/of slaaponderzoek.

Standaard preoperatieve onderzoeken bij een ESG (maagverkleining via de slokdarm)

 • Bloedafname 
 • EKG met eventueel aanvullend cardiaal onderzoek
 • Gastroscopie 

Standaard preoperatieve onderzoeken bij een laparoscopische sleeve gastrectomie en een laparoscopische gastric bypass

 • Fysische geneeskunde
 • Echografie van de buik
 • Bloedafname 
 • EKG met eventueel aanvullend cardiaal onderzoek
 • Gastroscopie 
 • Pneumologie (enkel op indicatie)
  • ​​Slaaponderzoek (polysomnografie) 
  • Longfunctie
 • Endocrinologie
 • Stap 4: multidisciplinair overleg

Het multidisciplinair overleg vindt elke 1ste en 3de maandag van de maand plaats.
De patiënt moet niet aanwezig zijn op dit overleg. De resultaten van de onderzoeken worden multidisciplinair besproken.  En het team beslist of een chirurgische ingreep op dit moment haalbaar is.

 • Stap 5: 2de contact met de chirurg en met de diëtiste

Na de onderzoeken kom je terug bij je chirurg, diëtiste of individuele begeleider/coach.  Zij bespreken met jou welk traject je zal volgen.

Lees meer over

Laatste update op: 19-07-2021