Klinische studies

Het ZNA Oncologisch Centrum neemt samen met de oncologiedienst van GZA Ziekenhuizen deel aan verschillende wetenschappelijke studies. Zo blijven onze oncologen op de hoogte van de laatste nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en kunnen ze veelbelovende behandelingen, technieken en geneesmiddelen inzetten voor hun patiënten. En kan onze gezondheidszorg voortdurend verbeterd worden.
Het kan dat jij als patiënt in aanmerking komt om deel te nemen aan zo’n klinische studie. In dit geval zal je oncoloog en het studieteam van het oncologisch centrum je hierover informeren en de mogelijkheden met je bespreken. Uiteraard beslis je zelf of je eraan wilt deelnemen.

Waarom deelnemen aan een klinische studie?

Door deel te nemen aan een klinische studie werk je mee aan de vooruitgang van de gezondheidszorg: met de kennis die we uit de studies halen, leren we de ziekte beter kennen en kunnen we er betere behandelingen voor vinden. Tijdens de volledige studie word je van erg nabij opgevolgd door een studiemedewerker, waardoor je gezondheidsproblemen nog sneller worden opgepikt.

Voordelen:

  • Je krijgt toegang tot een nieuwe behandeling of nieuw geneesmiddel.
  • Je bent zeker van een nauwkeurige opvolging.
  • Alles verloopt strikt vertrouwelijk en met de grootste bescherming van je privacy.
  • Je draagt bij tot de wetenschappelijke vooruitgang rond de behandeling van je ziekte.

Kan iedereen deelnemen?

Per studie moet je aan bepaalde criteria (leeftijd, ziektebeeld, …) voldoen. Als je niet beantwoordt aan die inclusiecriteria, kan je niet deelnemen aan de studie.

Is zo’n klinische studie veilig?

Klinische studies worden steeds uitgevoerd onder strikte voorwaarden, richtlijnen en voorschriften. Ze moeten voldoen aan de internationale normen van Good Clinical Practice (GCP). Dat is een internationale kwaliteitsstandaard voor het opzetten, uitvoeren, registreren en rapporteren van klinisch onderzoek bij de mens. Een erkend comité oordeelt of het onderzoek ethisch verantwoord is en of de rechten, de veiligheid en het welzijn van de patiënt beschermd zijn. De veiligheid van jou als deelnemer is daarbij het allerbelangrijkste.
Kies je ervoor om deel te nemen, dan teken je vooraf het ‘informed consent’. In dit document verklaar je op de hoogte te zijn van alle nodige informatie over de studie en de mogelijke neveneffecten. Dit wordt vooraf dan ook uitgebreid met je besproken.

 

Laatste update op: 30-11-2022