Oncologie: voor professionals

Sinds enige tijd heeft Oncologie zich binnen ZNA georganiseerd in vakgroepen. De organisatie in vakgroepen laat het team toe op een ZNA-brede, multidisciplinaire manier kwaliteitsvolle zorg te bieden aan de oncologische patiënten en hun (externe) zorgverleners.

Samenstelling vakgroepen

Elke vakgroep is multidisciplinair samengesteld en bestaat standaard uit:

 • voorzitter
 • ondervoorzitter
 • orgaanspecialist
 • Laboratorium voor Pathologische Anatomie PA2
 • Medische beeldvorming
 • Radiotherapie
 • Datamanagement
 • medewerker patiëntenzorg
 • administratieve medewerker

Takenpakket vakgroepen

Het takenpakket van de vakgroepen is duidelijk omschreven en bestaat standaard uit:

 • MOC-organisatie
  • Administratieve organisatie
  • MOC (voorbereiding, vergadering, verslag)
  • Afspraken na de MOC opvolgen
  • Tarificatie
 • Medisch-inhoudelijk
  • Opstellen guidelines (medisch beleid)
  • Kwaliteitsopvolging
  • Wetenschappelijke activiteiten
  • Opleidingen
  • ...

Realisaties

1. Gemeenschappelijke raadpleging dermatologie-oncologie

Sinds enige tijd biedt de vakgroep dermatologie-oncologie een joint consultatie dermato-onco aan voor patiënten bij wie dermatologen een maligne melanoom, gevorderde of gecompliceerde baso-en-spinocellulaire-kankers of andere meer zeldzame huidtumoren vaststellen. Dit is een raadpleging waarop zowel de oncoloog als plastisch chirurg tegelijk aanwezig zijn en waarop de opstart van het behandelplan besproken wordt.

Deze geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak biedt meerdere voordelen:

 • Samen met de patiënt en zijn behandelend dermatoloog komen de oncoloog en plastisch chirurg snel en efficiënt tot een geïntegreerd behandelplan.
 • Het groeperen van afspraken zorgt voor tijdswinst, wat belangrijk is voor de gezondheidstoestand van de patiënt.
 • De patiënt wordt tijdens die gezamenlijke consultatie onmiddellijk in contact gebracht met het volledige zorgteam: niet enkel de oncoloog en plastisch chirurg maar ook het support team, de sociale dienst en zo meer.
 • Voor dermatologen en andere zorgprofessionals verhogen we hiermee de toegankelijkheid van onze zorg: slechts 1 contactpunt waar ze hun patiënten kunnen doorverwijzen en verder opvolgen.
 • Indien gewenst kan de verwijzend dermatoloog deelnemen aan het online MOC-overleg

Praktische info

 • Verantwoordelijke artsen: dr. Nathalie Blockx (medisch oncologe) en dr. Filip Thiessen (plastisch chirurg)
 • Gezamenlijke consultaties gaan wekelijks door in ZNA Middelheim afwisselend op woensdagvoormiddag en op donderdagnamiddag
 • Een afspraak maken kan rechtstreeks via dr. Nathalie Blockx op het nummer 03 280 34 13. Bij afwezigheid via het secretariaat oncologie 03/280 40 85 (dagelijks 9u-13u)
 • Uiteraard kunnen patiënten met dermato-oncologische problemen nog steeds terecht in de andere ZNA-sites

2. NIOZ

NIOZ is een multidisciplinair overleg over bijwerkingen gerelateerd aan immunotherapie.  De doelstellingen zijn drieledig:

 • Verbetering van de aanpak van toxiciteit gerelateerd aan immunotherapie door multidisciplinaire samenwerking
 • Verbetering van de leercurve bij deze moeilijke entiteit met soms zeldzame toxiciteiten
 • Verbetering herkenning en aanpak van de toxiciteit

Volgende medische disciplines maken deel uit van de multidisciplinaire samenwerking:

 • Oncologie
 • Pneumologie
 • Gastro-enterologie
 • Hepatologie
 • Endocrinologie
 • Neurologie
 • Dermatologie
 • Nefrologie
 • Cardiologie
 • Reumatologie
 • Oftalmologie
 • Hematologie

3. Gemeenschappelijke raadpleging medische oncologie-digestieve oncologie

Patiënten waarbij een nieuwe diagnose van een digestieve tumor wordt gesteld, kunnen gezien worden op een zogenoemde ‘joint-raadpleging’.  Een gastro-enteroloog met een beroepstitel oncologie heeft dan samen met een medisch oncoloog een intakegesprek met de patiënt. Op die manier kunnen alle invalshoeken die belangrijk zijn bij het behandelen van digestieve tumoren samen met de patiënt besproken worden.

Deze gemeenschappelijke raadplegingen worden georganiseerd in ZNA Jan Palfijn, ZNA Middelheim en ZNA Stuivenberg. Bij het verdere traject van de patiënt is er continu overleg tussen deze artsen. 

Voor deze specifieke digestieve tumoren gaat het om dr. Marc Simoens, dr. Michael Fried en dr. Quirine Van Pelt als gastro-enterologen en dr. Frank Van Fraeyenhove en dr. Wesley Teurfs als medische oncologen:

 • maandagvoormiddag in ZNA Jan Palfijn: dr. Van Pelt - dr. Teurfs
 • dinsdagvoormiddag in ZNA Stuivenberg: dr. Fried - dr. Teurfs
 • donderdagvoormiddag in ZNA Middelheim: dr. Van Pelt - dr. van Fraeyenhove
Laatste update op: 30-11-2022